Al eeuwenlang zorgt het hoogheemraadschap van Rijnland voor de veiligheid van haar waterkeringen. De Woerdersluis, Kolksluis, Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ liggen in de Spaarndammerdijk/IJdijk en maken deel uit van een waterkering. Uit de laatste inspectieronde blijkt dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op bepaalde onderdelen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Daarom worden werkzaamheden voorbereid.