Veelgestelde vragen parkeerverbod kade Westkolk Spaarndam

Waarom is er een parkeerverbod langs de kade van de Westkolk?

Het hoogheemraadschap van Rijnland is tot de conclusie gekomen, dat de conditie van de fundering van de kade slecht is. Er is een reëel risico dat, als gevolg van zware belasting direct achter de kademuur, de kademuren wegzakken/instorten. Om dit proces te vertragen, wordt zware belasting van de kademuur verhinderd. Daarom is er langs de kade een parkeerverbod ingesteld en maken bloembakken het parkeren tijdelijk onmogelijk.

Wat is er met de kademuren van de Kolksluis aan de hand?

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende plaatsen langs de kademuren van de Oost- en Westkolk zogenaamde spoelgaten in het straatwerk ontstaan. De oorzaak hiervan is de slechte staat van de kwelschermen van de kademuren. Als gevolg van natuurlijke veroudering van de houten planken van de schermen zijn openstaande naden ontstaan. Door de ruimte tussen de planken spoelt grond onder de kade weg. Dit veroorzaakt  gaten en verzakkingen in het straatwerk direct achter de kademuren.
 vooraanzzicht kade muur
Figuur 1: Vooraanzicht kademuur

 

Onderzoek fundering kademuren

Uit recent onderzoek is tevens gebleken, dat door natuurlijke degradatie van de funderingspalen (dat wil zeggen: afname van de omvang) er ruimte ontstaat in de verbinding van de funderingspaal en de oplegging van het metselwerk (zie figuur 2). De horizontale en verticale draagkracht van de kademuren is daardoor sterk verminderd.
 funderingspaal
Figuur 2: Deze foto (gemaakt tijdens een duikinspectie) laat een funderingspaal en houten sloof zien. In een ‘normale situatie’ zou het gat opgevuld zijn door de funderingspaal. Duidelijk is te zien dat de funderingspaal in omvang is afgenomen.

Wanneer is er een structurele oplossing om de kademuren weer ‘veilig’ te maken?

Het vervangen van de kademuren staat gepland voor 2020/2021. Tot die tijd houdt Rijnland de kademuren goed in de gaten en wordt er wekelijks een visuele inspectie gedaan.

Wat is de situatie aan de Oostkolk?

De funderingspalen aan de Oostkolk zijn, net als aan de Westkolk, in omvang afgenomen. Omdat er hier geen auto’s komen, is de belasting op de kade minder. Ook deze kademuren en funderingspalen worden in 2020/2021 vervangen.

Tot wanneer duurt het parkeerverbod?

Het parkeerverbod geldt in ieder geval tot de kademuren vervangen zijn 

Kan ik wel langs de kade van de Westkolk lopen en fietsen?

Ja, dat is in de huidige situatie mogelijk. Zware belasting van gemotoriseerd verkeer op de kade geldt als een verhoogd risico en wordt daarom weggenomen. Dit is niet van toepassing op fietsers en voetgangers.

Waar en bij wie kan ik terecht voor meer vragen?

Wanneer u vragen heeft over het parkeerverbod op de Westkolk kunt u terecht bij de gemeente Haarlem, Anita Jonk (Junior gebiedsmanager Noord).
E-mail: a.jonk@haarlem.nl, telefoonnummer: 14023.
Wanneer u vragen heeft over het project Kolksluis kunt u terecht bij het Omgevingsteam van het project via spaarndam@rijnland.net of telefoonnummer: 071-306 35 35.