Rijnlandse stagecoördinatoren

Jacob Wijbenga

Zoals mijn achternaam al doet vermoeden kom ik niet uit deze regio, maar uit het noorden van het land. In de jaren 80 heb ik de "oversteek" gemaakt naar het westen. Van oorsprong ben ik civiel-techneut. Ondertussen heb ik aardig wat werkervaring opgebouwd. Mijn oorspronkelijke specialisatie ligt niet bij waterwegen, maar bij verkeerswegen. In 2009 ben ik overgestapt naar het hoogheemraadschap van Rijnland.

Droge voeten, schoon water

Als projectleider heb ik meerdere projecten op het gebied van baggeren, kadeverbetering, oeverbescherming en poldergemalen afgerond. Samen met mijn collega’s werk ik jaarlijks aan veel projecten, waarbij het ook gaat om flinke investeringen. Rijnland werkt aan "Droge voeten, schoon water". Dat klinkt simpel, maar heb jij nou een idee wat daar allemaal bij komt kijken?
De regio van Rijnland bestaat uit veel (laaggelegen)polders die moeten worden beschermd tegen hoog water.

Werken aan jouw toekomst

Naast mijn ‘gewone’ dagelijkse werk ben ik stagebegeleider van het cluster Realisatie en Onderhoud. Ik vind het namelijk belangrijk dat ik mijn passie voor het vak aan jou als stagiair kan overbrengen. Naast het zitten in de schoolbanken, of online lessen volgen, vind ik het ook heel belangrijk dat jij praktijkervaring op kunt doen. Tot slot vind ik het heel waardevol om samen met jou te kijken naar je toekomst. Wat zijn je plannen? Hoe kan ik je helpen om daarin een goede keuze te maken? Daar draag ik graag aan bij!

De beste match

Natuurlijk ben ik niet de enige die stagiairs begeleidt. Binnen de afdeling projecten zijn er meerdere collega’s die, met diezelfde passie en drive, jou willen begeleiden. Ik vervul ook de rol van stagecoördinator voor de verschillende stages binnen het cluster Realisatie en Onderhoud. Samen met coördinators van andere clusters bepalen we of er een geschikte stageplek is. Daarbij kijken we naar de aansluiting tussen jouw vraag en de lopende projecten. Ook kijken we naar de beste match met een van de begeleiders. Je vormt samen een team, dan moet er dus wel een klik zijn.

Jij bent de toekomst!

Omdat ‘droge voeten en schoon water’ natuurlijk van veel factoren afhankelijk is, en er meer belangrijke partijen in de regio actief zijn, zitten we ook in regionaal verband aan tafel met andere waterschappen en hogescholen. Uitwisseling van kennis is daarbij een groot goed. We blijven van elkaar leren. We maken ook deel uit van een landelijk platform “Talent voor Water”. Daarbij hebben we oog voor mbo- en hbo-studenten. Jullie zijn de toekomst!

Je snapt het al. Ik heb een uitdagende functie en een mooie rol als begeleider en coördinator. Mijn werk doe ik dan ook met veel plezier.

Wil jij je stageperiode bij Rijnland doorbrengen? Zie ik jou binnenkort bij het cluster Realisatie en Onderhoud? Leuk! Meld je aan bij stage@rijnland.net

Bram Pracht

Na een korte carrière bij een (meet)instrumentenfabriek en in de energiebesparing ben ik bij het hoogheemraadschap van Rijnland terechtgekomen. Dat is alweer heel wat jaren geleden.

Ik ben senior vakspecialist werktuigbouwkunde bij het team werktuigbouwkunde. Als projectleider of werktuigbouwer houd ik me bezig met nieuw- en/of verbouw van boezemgemalen, rioolgemalen, poldergemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). In totaal heeft Rijnland meer dan 500 van dit soort installaties. Naast mijn dagelijks werk ben ik ook stagecoördinator voor de onderhoudsteams.

Steentje bijdragen

Van nature ben ik behoorlijk nieuwsgierig. Ik vind het leuk om dingen te leren én kennis over te dragen. Daarbij vind ik het belangrijk dat jonge mensen over voldoende kennis en kunde beschikken, ook vanuit de praktijk. Die kennis is immers de basis voor de rest van je leven. Ik vind het dan ook leuk en uitdagend om daar mijn steentje aan bij te dragen.

Praktische kennisbank

Wat valt er voor jou als stagiair binnen de afdeling Onderhoud te leren? Gaat het alleen om het dagelijks onderhouden van installaties? Natuurlijk is dat een van de belangrijkste taken. Een deel van mijn collega’s heeft daar letterlijk en figuurlijk dan ook de handen aan vol. Maar daarnaast zijn de onderhoudsteams binnen Rijnland ook dé kennisbank voor het hele bedrijf. Deze kennis vanuit de praktijk vormt bijvoorbeeld de basis voor alle projecten die worden uitgevoerd. Zo vind ik onder mijn collega’s ook specialisten op het gebied van kades, dijken, procesautomatisering, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, onderhoudsmanagement en technisch documentenbeheer. Van alles wat, zullen we maar zeggen. Saai is het dan ook nooit.

Samen met mijn collega’s bieden we jou bij Rijnland leuke en leerzame stages aan. In de meeste gevallen is zo’n stage qua inhoud maatwerk. Die inhoud stellen we altijd op in overleg met de stagiair en de dagelijks begeleider. Wat mij betreft is de stagiair tijdens dat overleg dan ook de belangrijkste persoon.