Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Controle op teelt- en mestvrije zones

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Rijnland investeert 464 miljoen in een klimaatrobuuste regio

Rijnland investeert flink in een aantal grote projecten in de periode 2022–2025. In totaal 464 miljoen euro. We investeren onder andere in de Piekberging Haarlemmermeer, zodat we hevige buien beter kunnen opvangen. We pakken tientallen kilometers regionale keringen aan. De rioolwaterzuivering Zwanenburg ondergaat een grote renovatie en ook binnen de Kader Richtlijn Water werken we aan 25 waterlichamen.