Nieuws overzicht

Maandag 4 juni - Informatiebijeenkomst Watergebiedsplannen te Alphen aan den Rijn

Maandag 4 juni - Informatiebijeenkomst Watergebiedsplannen te Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een informatiebijeenkomst over de Hondsdijksepolder, Hogenwaardse polder, Lagenwaardse polder, Bruimadeschepolder, Vrouwgeestpolder en polder Gnephoek te Alphen aan den Rijn. Tijdens deze bijeenkomst schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om uw ervaringen en knelpunten met het huidige watersysteem met ons projectteam delen. Uw input wordt meegenomen in de planvorming voor een passend nieuw peilbesluit.

“Zout op afstand, zoet op voorraad”, Rijnland tekent intentieverklaring COASTAR

“Zout op afstand, zoet op voorraad”, Rijnland tekent intentieverklaring COASTAR

Op vrijdag 18 mei heeft dijkgraaf Rogier van der Sande namens Rijnland de intentieverklaring COASTAR ondertekend. Naast Rijnland hebben tien andere partijen de verklaring ondertekend (Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, LTO Glaskracht, Allied Waters, internationaal adviesbureau Arcadis en kennisinstituten Deltares en KWR). De ondertekening vond plaats in het bijzijn van Deltacommissaris Wim Kuijken.