Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Persbericht: Nieuwe waterschapsverordening vastgesteld

Op 27 september is door de verenigde vergadering van Rijnland de waterschapsverordening ‘de Rijnlandse Keur’ vastgesteld. Deze gaat op 1 januari 2024 in. Met het vaststellen van de waterschapsverordening zijn ook de verplichte klimaatregels voor nieuwe grote bouwprojecten vastgesteld. Deze regels moeten ervoor zorgen dat Rijnlands gebied zo wordt ingericht dat het goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering.

Persbericht: Werkzaamheden piekberging Haarlemmermeer afgerond

Op woensdag 20 september werd in Haarlemmermeer stilgestaan bij de realisatie van de tweede piekberging in het gebied van Rijnland. Een dijk van 3,5 kilometer lang waarin, als er in korte tijd heel veel regen valt, tijdelijk 1 miljoen kubieke meter water kan worden opgevangen. Net zoveel water als in 400 olympische zwembaden!

Peilvakken De Zilk vanaf 25 september afgesloten

Op 25 september zetten we de schotten van de peilvakken De Zilk weer terug, waardoor de open verbinding met het boezemstelsel afgesloten wordt. Tot en met zondag 24 september is doorvaart nog mogelijk.