Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Partijen gaan verkennende fase in

BoerBurgerBeweging (BBB) is volgens de verkiezingsuitslag de grootste partij in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Jan Swaag, (openbaar) bestuurder, zal als informateur aan de slag gaan. Op basis van gesprekken met alle partijen en de geborgde zetels wordt er een advies uitgebracht als onderdeel in vorming naar het nieuwe dagelijks bestuur.

Peilvakken de Zilk weer open

De schotten van de peilvakken de Zilk worden op 7 april 2023 weer verwijderd. Hierdoor krijgen de peilvakken weer een open verbinding met het boezemwaterstelsel van Rijnland en is doorvaart weer mogelijk.