Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Persbericht: Na regen komt… droogte

Het is droog in Nederland. Zo ook in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Droogte heeft impact op de dijken, de waterpeilen in ons gebied en op (de aanvoer van) voldoende zoetwater. Voor de komende week wordt er neerslag verwacht, maar dat houdt niet in dat de droogte voorbij is.

Limes Bubble Barrier door droogte tijdelijk uitgezet

De Limes Bubble Barrier is in verband met de aanhoudende droogte tijdelijk uitgezet. Tijdens de droogte wil Rijnland zo veel mogelijk zoetwater vasthouden. Daarom pompt het boezemgemaal in Katwijk geen water naar de Noordzee. Dat zal naar verwachting de komende tijd zo blijven. De Limes Bubble Barrier werkt het beste als het gemaal aanstaat. Door het langdurig uitstaan van de pompen, is er nauwelijks stroming en wordt er nagenoeg geen plastics afgevangen. Om energie te sparen is de Limes Bubble Barrier daarom tijdelijk uitgezet.

100e deelnemer voor Landbouwportaal Rijnland!

Afgelopen maand kreeg Landbouwportaal Rijnland zijn 100e deelnemer. Een feestelijk moment! En aanleiding voor Hiske Ridder (hoogheemraadschap van Rijnland) en Inge van Paassen (LTO Noord) om met een bos bloemen af te reizen naar Melkveebedrijf Rijnsburger in Zoeterwoude.