Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Persbericht: Tijdcapsule verbindt verleden en toekomst Kolksluis

Spaarndammers en andere betrokkenen bij het project “Vervangen kademuren Kolksluis’ verzamelden zich dinsdagmorgen 28 juni in het Boezemgemaal Spaarndam. Samen vulden ze een tijdcapsule met een schat aan verhalen en voorwerpen van het Spaarndam van vroeger en nu. De tijdcapsule werd vervolgens bevestigd aan de nieuwe fundering van de Kolksluis die eind juli klaar is. Voor de tijdcapsule hebben Spaarndammers en het hoogheemraadschap van Rijnland letterlijk geschiedenis geschreven voor toekomstige generaties waterbouwers en omwonenden.

Blauwalgen in de Langeraarse Plassen

De meldingen over drijflagen van de blauwalg in de zuidelijke plas van de Langeraarse Plassen stromen binnen. Deze drijflagen kunnen giftig zijn. Daarom adviseren we om contact met het water te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren! De verwachting is dat de drijflagen met 1 tot 2 weken vanzelf verdwijnen.