Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Volgende stap aanpak bodemdaling in drie polders

Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder gaan samen met de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord een plan maken om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast kijken zij ook naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend tijdens een bijeenkomst op 1 december. “Om dit gebied een goede en gezonde toekomst te bieden, is het noodzakelijk dat we samen optrekken met alle partijen. Ik ben blij dat we met de ondertekening een volgende stap zetten in samenwerking om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we voor staan, zoals het afremmen van de bodemdaling.” aldus gedeputeerde Meindert Stolk (Land- en tuinbouw).

Rijnland controleert teelt- en mestvrije zones

Het hoogheemraadschap van Rijnland controleert in 2023 door middel van surveillance de teelt- en mestvrije zones bij agrarische bedrijven. Met deze controles levert Rijnland een bijdrage aan de beperking van de verontreiniging van de sloten.

In gesprek met agrariërs over waterkwaliteit en natuur

Bij de voorbereidingen van een watergebiedsplan kijken we altijd of er tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ook andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden die te maken hebben met het verbeteren van de waterkwaliteit en de natuur. Hiervoor hebben we gesprekken met verschillende betrokkenen.