Home

Rijnland, waterbeheerder in West-Nederland

Iedere dag werken wij aan droge voeten en schoon water

  • 2,6 miljoen
    droge voeten

  • 12.651 hectare
    schoon water

  • 30 projecten
    voor klimaatadaptatie

Onderzoek naar de Europese meerval in de Westeinderplassen

Samen met Sportvisserij Nederland en beroepsvisser Theo Rekelhof doen wij in de Westeinderplassen en de hier aan grenzende wateren onderzoek naar de meerval. Daarmee krijgt eerder onderzoek van 10 jaar geleden een vervolg.

Mijlpaal in watersysteembeheer: Ondertekening Groene Hart Bestuursovereenkomst

Donderdag 19 mei is de bestuursovereenkomst Groene Hart ondertekend door overheidspartners en minister Hugo de Jonge van VROM. Uitgangspunt van de Bestuursovereenkomst Groene Hart is dat alle ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, energieopwekking) ontwikkeld kunnen worden mits het past binnen de gestelde voorwaarden voor bodem, cultuur en watersysteem.

Ben jij een Waterbaas? Doe de Waterbazencheck!

Ons land zit vol Waterbazen! Mensen die niet klakkeloos alles door de wc spoelen en zorgen dat hun tuin of balkon er lekker groen bijstaat. Wil je weten of jij al goed bezig bent voor schoon en voldoende water? Doe dan de Waterbazencheck.