Servicenormen en bezoekersreglement Studiezaal

Wat kun je van ons verwachten (servicenormen) en wat verwachten we van jou als bezoeker (bezoekersreglement).

Ser­vi­ce­nor­men

Wij hanteren voor onze dienstverlening de volgende servicenormen, afgeleid van de Servicenormen Archieven 2010 die zijn opgesteld door de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN).

  • Wij zijn er om u van dienst te zijn. U kunt rekenen op onze hulpvaardigheid en vriendelijkheid.
  • Wij stellen u betrouwbare en actuele informatie over onze bronnen en bestanden beschikbaar. Wij denken met u mee en zetten onze kennis en vaardigheden in, zodat u een antwoord kunt vinden.
  • Wij zijn bereikbaar via de kanalen zoals aangegeven in onze Servicenormen. Voor direct contact mailt u naar archief@rijnland.net of belt u naar 071-3063071. Bij schriftelijk contact krijgt u binnen twee werkdagen een antwoord of bericht over de verdere gang van zaken.
  • Wij bieden een overzicht van onze beschikbare bronnen en bestanden. Wij geven duidelijk aan welke digitaal beschikbaar zijn, zodat u overal en altijd in deze digitale bronnen en bestanden onderzoek kunt doen.
  • Als uw antwoord op uw vraag niet bij ons te vinden is, helpen wij u de archiefinstelling te vinden waar uw vraag wel beantwoord kan worden.
  • Inzage van originele stukken is mogelijk op onze studiezaal, waar een duidelijk leesbare aanvraagprocedure aanwezig is. Tenzij anders vermeld worden u onze bronnen en bestanden binnen maximaal een half uur na aanvraag ter beschikking gesteld.
  • Wij hanteren geen tarieven voor onze reguliere dienstverlening. Gaat uw verzoek onze reguliere dienstverlening of capaciteit te boven, dan zullen we in overleg naar een oplossing hiervoor zoeken.
  • Wij staan open voor opmerkingen, wensen en klachten. Opmerkingen en wensen kunt u mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. U helpt hiermee onze dienstverlening te verbeteren. Binnen twee werkdagen wordt met u contact opgenomen naar aanleiding van een opmerking of wens. U kunt klachten indienen volgens onze klachtenprocedure.

Bezoekersreglement

Aldus vastgesteld te Leiden, 30 november 2018

G.A. Koese, waterschapsarchivaris