Download Open Datasets

De archieftoegangen en collecties bevatten beschrijvingen van archiefstukken en beeldmateriaal, ook wel metadata genoemd. Deze metadata zijn vrij te downloaden als Open Data (zie webpagina Open Data) en zo voor hergebruik beschikbaar. De aan de beschrijvingen gekoppelde scans zijn doorgaans ook als Open Data beschikbaar, maar deze bestanden maken geen deel uit van deze Open Datasets. De scans kunnen worden gedownload vanuit de afzonderlijke archieftoegangen en collecties beeldmateriaal. De Open Datasets vallen in het publieke domein en zijn gepubliceerd met een CC0-verklaring.