Algemeen bestuur (VV)

Het algemeen bestuur van Rijnland heet verenigde vergadering (VV).

Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van de leden van het algemeen bestuur van Rijnland: De verenigde vergadering (VV). Uit het algemeen bestuur worden de leden van het dagelijks bestuur gekozen.

Wie zit er in het bestuur?

Na de verkiezingen op 15 maart 2023 is de nieuwe VV geinstalleerd.

Algemeen

Agrarisch

Natuurterreinen

BBB

VVD

PvdA

Water Natuurlijk

Partij voor de Dieren

CDA

AWP voor water, klimaat en natuur

CU-SGP

50PLUS

Bestuursondersteuning