Waterbeheerprogramma & effect- en middelenmonitor

Onze plannen voor de komende zes jaar.

In het waterbeheerprogramma 6 (WBP6) staan de visie, het beleid en de doelen (in termen van te bereiken effecten) voor de komende zes jaar.

WBP6: Water wijst de weg

Goed waterbeheer is van levensbelang om in Rijnland te kunnen wonen, werken en genieten. Hoe pakken we dat aan en wat zijn onze plannen voor de komende 6 jaar? Bekijk het waterbeheerprogramma voor 2022 - 2028.

Wat is een waterbeheerplan (WBP)?

Elke zes jaar leggen waterschappen het beleid en de aanpak die noodzakelijk zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren, vast in een zogeheten waterbeheerplan.

Effect- en middelenmonitor

De jaarlijkse effect- en middelenmonitor geeft een representatief beeld in hoeverre Rijnland de (bijgestelde) doelen van het WBP heeft behaald en de gewenste effecten heeft bereikt.