• Update: Vervuild water in de Rivierenbuurt in Heemstede

  Er zijn op 14 september verschillende meldingen binnengekomen over vervuild water in de Rivierenbuurt in Heemstede. Dit is in de directe omgeving van het loodsencomplex waar maandag 12 september een grote brand heeft gewoed. Onze medewerkers zijn ter plaatse.
 • Groen Klimaatplein: inspiratie voor een groene tuin

  Een groene tuin is beter bestand tegen hevige regenval en grote droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Bovendien is het goed voor de biodiversiteit. Om mensen te helpen hun tuin te vergroenen is afgelopen woensdag in Hazerswoude-Rijndorp het eerste Groen Klimaatplein in Rijnland geopend.
 • Rivierkreeften tellen in park Cronesteyn

  Onder toeziend oog van hoogheemraad Waldo von Faber en VV-lid Harbert van der Knaap zijn vandaag de eerste rivierkreeften geteld in park Cronesteyn in Leiden.
 • Persbericht: Afvalwater duurzaam blijven zuiveren bij Zwanenburg

  De komende jaren werkt Rijnland aan de bouw van twee transportgemalen, de renovatie en uitbreiding van de afvalwaterzuivering in Zwanenburg én de aanleg van nieuwe leidingen. Zo kan Rijnland het Afvalwater Systeem in de regio verbeteren. Aannemers Vobi Infra, BAM en Mobilis hebben de gunning gekregen voor deze opdrachten. Per september 2022 starten de voorbereidende werkzaamheden.
 • Renovatie AWZI Nieuwveen: testen, testen en nog eens testen

  Bij een renovatie denk je vooral aan opknappen, bouwen en installeren, niet als eerste aan het uitvoeren van testen zoals FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) en SIT (Site Integration Test). Freek Opraus, Rijnlands projectleider, loodst ons stap voor stap door de uitgebreide vernieuwing en modernisering van de afvalwaterzuivering in Nieuwveen en de verschillende testfasen. Hoofdaannemer van dit renovatieproject is ADS groep Water, met onderaannemer Hoppenbrouwer. Ingenieursbureau RHDHV is in opdracht van Rijnland verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht.
 • Persbericht: Omslagpunt droogte bereikt

  Sinds 18 juli krijgt West-Nederland extra zoetwater via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) én indirect via een doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Deze maatregel werd genomen om de droogte in het gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan. Nu er weer neerslag valt en de dagen korter worden (met minder verdamping als gevolg) en ook de Rijnafvoer langzaam stijgt, is een omslagpunt bereikt. Het gaat de goede kant op. Dit maakt dat de KWA kan worden afgebouwd.
 • Persbericht: Rivierkreeften niet de oorzaak van dijkafschuiving Reeuwijk

  De dijkafschuiving in Reeuwijk juli 2021 is niet veroorzaakt door de Amerikaanse rivierkreeften. Lange tijd werd door inwoners gespeculeerd over dit diertje. In samenwerking met Deltares, Wageningen Universiteit en de TU Delft heeft Rijnland daarom alle mogelijke oorzaken onderzocht.
 • Varen niet meer mogelijk in De Zilk, Hillegom en Vogelenzang

  Goed om te weten voor de vaarrecreanten in de bollenstreek. In de week van 26-30 september 2022 plaatst Rijnland de schotten van de peilvakken in de Zilk weer terug. Hierdoor kun je niet meer varen in Hillegom, De Zilk en Vogelenzang.