• Controle op teelt- en mestvrije zones

  Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
 • Rijnland investeert 464 miljoen in een klimaatrobuuste regio

  Rijnland investeert flink in een aantal grote projecten in de periode 2022–2025. In totaal 464 miljoen euro. We investeren onder andere in de Piekberging Haarlemmermeer, zodat we hevige buien beter kunnen opvangen. We pakken tientallen kilometers regionale keringen aan. De rioolwaterzuivering Zwanenburg ondergaat een grote renovatie en ook binnen de Kader Richtlijn Water werken we aan 25 waterlichamen.
 • De Elfenbaan bij Hazerswoude is geselecteerd als waterparel

  De Elfenbaan bij Hazerswoude is geselecteerd als een van de tien waterparels in Nederland. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland. Een waterparel heeft een goede waterkwaliteit én verschillende flora en fauna.
 • Kilometers Bloemrijke Oevers in Zoeterwoude

  In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Kilometers Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.
 • Renovatie slibvergistingstoren AWZI Haarlem Waarderpolder

  Het komende jaar wordt één van de drie slibvergistingstorens van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder gerenoveerd. In deze torens wordt slib, het restproduct wat overblijft na het zuiveren van water, vergist tot biogas. Dit biogas wordt weer ingezet voor elektriciteit en warmte. Bouwpartner ADS Groep heeft de gunning gekregen voor deze renovatie opdracht. De werkzaamheden starten vanaf januari 2022.
 • Zuid-Holland plasticvrij: dat doen we samen

  Iedereen kent het probleem van plastic in de zee. Maar ook in onze sloten en plassen drijft te vaak plastic rond. Een gevaar voor planten en dieren. Daarom ondertekende Rijnland deze week een intentieverklaring om de eerste Plasticvrije corridor van Nederland te realiseren. Een gebied dat helemaal plasticvrij wordt gemaakt.