• Persbericht: Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

  De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. Zes partijen (BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21) slaan de handen ineen om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin we nu en in de toekomst veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.
 • Persbericht: Natuurvriendelijke oevers voor betere waterkwaliteit in polder Bloemendaal

  Samen met Staatsbosbeheer gaat Rijnland 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen in polder Bloemendaal in Waddinxveen. Dit zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit én de biodiversiteit in de polder. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zorgt ervoor dat het een geschikt leefgebied wordt voor kleine diertjes en vissen.
 • Start werkzaamheden Alphen aan den Rijn

  In mei start het hoogheemraadschap van Rijnland met het meten van de diepte van verschillende sloten en grachten in Alphen aan den Rijn. Het duurt ongeveer vier weken en is ter voorbereiding op mogelijke baggerwerkzaamheden.
 • Opening Gemaalpark Leeghwater

  Vandaag, donderdag 11 mei, was de feestelijke opening van het Gemaalpark Leeghwater in Buitenkaag. Het park is het afgelopen jaar aangelegd als onderdeel van de visie Ringdijk en Ringvaart en werd officieel geopend door Wethouder Jurgen Nobel en hoogheemraad Marco Kastelein. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan het park gewerkt.
 • Meten is weten

  Dit jaar kun je weer meedoen aan het burgeronderzoek 'Vang de Watermonsters' van Natuur en Milieu.
 • Persbericht: Rijnland zet in op samenwerken met meerwaarde

  Nieuwe uitdagingen als toenemende droogte en wateroverlast, maar ook arbeidskrapte en schaarste van kennis en materialen zijn van enorme invloed op het werk van Rijnland. Bij deze uitdagingen heeft Rijnland de markt hard nodig. Maar hoe zorg je voor een samenwerking met meerwaarde, een win-win situatie voor Rijnland én de markt? Daarover ging Rijnland op woensdag 12 april het gesprek aan met marktpartijen tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Leidse hoofdkantoor.
 • Prijsuitreiking fotowedstrijd

  Uit ruim 120 inzendingen hebben we de 10 mooiste foto’s van 2022 uitgezocht. Foto’s van en rondom de Rijnlandse sloten, rivieren, dijken, duinen en stranden. De prijswinnaars ontvingen afgelopen dinsdag uit handen van hoogheemraad Jan de Vries hun prijs. Dirk van Egmond kreeg van de jury de meeste stemmen.
 • Tijd voor zomerpeil

  Op dit moment zijn we bezig met de overgang naar het zomerpeil. Dit betekent dat het waterpeil in veel sloten, kanalen en meren omhoog gaat. Deze verhoging van de waterstand is nodig omdat in de warmere lente en zomer de verdamping vaak groter is dan de neerslag. Ook gebruiken bomen, planten en gewassen in het groeiseizoen veel water uit de bodem en de watergangen.