• Persbericht: Rijnland schuift rekening niet door naar de toekomst

  De uitdagingen waar Rijnland voor staat worden steeds groter. Droge voeten en voldoende schoon water zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Niets doen is geen optie. Dan betalen toekomstige generaties de rekening. Rijnland moet daarom nu investeren. Ook heeft het waterschap te maken met rente- en prijsstijgingen. De rekening valt daardoor in 2024 hoger uit.
 • Veiligheidsronde op afvalwaterzuivering Zwanenburg

  Gevaar zit in een klein hoekje, dus het is belangrijk dat iedereen die op de bouwplaats komt weet waar hij of zij op moet letten. Daarom organiseert Rijnland veiligheidsrondes op plaatsen waar wordt gewerkt. Ilse Verdegaal (technisch manager) en Roel Bruines (contractmanager) lopen met plantmanager Wilfred van Duyvenbode een veiligheidsronde op afvalwaterzuivering Zwanenburg. Hier is een grote uitbreiding en renovatie aan de gang.
 • Nieuwe vergunningaanvraag? Deze wordt per 1 januari 2024 getoetst aan de waterschapsverordening

  Particulieren en bedrijven die dit jaar nog een vergunning aanvragen bij Rijnland, kunnen al te maken krijgen met de nieuwe waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt per 1 januari 2024 de keur. In de waterschapsverordening staat wat je wel en niet mag doen als inwoner of bedrijf in Rijnlands gebied. Als je een vergunning aanvraagt, toetsen de vergunningverleners van Rijnland de aanvraag per 1 januari aan deze regels.
 • Online vragenlijst over bodemdaling

  In Rijnlands gebied hebben we te maken met bodemdaling. Een groot deel van het Groene Hart bestaat uit veen. Veen is een grondlaag met veel water. Deze veenlaag wordt dunner door inklinking en afbraak. Dit leidt tot verdere bodemdaling.
 • Nieuwe infographic over proces strandbebouwing

  Met het oog op de zeespiegelstijging is Rijnland in 2022 het proces ‘strandbebouwing’ gestart. Het doel hiervan is om ruimte te creëren voor zeewaartse duinaangroei. Daarom maken we afspraken over de verplaatsing van seizoensgebonden strandbebouwing met eigenaren, gemeenten en Rijkswaterstaat (vanaf 2023 en verder).
 • Waterbewustzijn stijgt in Rijnland

  Een recordaantal van 772 vrijwilligers heeft dit jaar meegedaan aan het burgeronderzoek 'Vang de Watermonsters'. Zij onderzochten de waterkwaliteit van bijna 3300 plassen, sloten en kanalen in Nederland. In het gebied van Rijnland zijn 404 van dit soort kleine wateren onderzocht. Vorig jaar waren dit er nog 211.
 • Persbericht: Rijnland nummer 3 meest duurzame publieke opdrachtgever

  Simone Boogaard, directeur water bij Rijnland, ontving op 6 november de oorkonde voor de derde prijs van Hessel Heins-Wunderle van Bouwend Nederland. Rijnland is het hoogst genoteerde waterschap in de top 25 van duurzame aanbesteders. Van de 20 aanbestedingen in 2021 en 2022 zijn er maar liefst 19 duurzaam gegund. En de score steeg van 4,17 in 2021 naar 4,35 in 2022.
 • Veel regen zorgt voor wateroverlast

  Begin november is er meer regen gevallen dan voorspeld. Vanwege de hoeveelheid neerslag is er sprake van wateroverlast in meerdere (akkerbouw)polders. De verwachting is dat er vandaag nog zeker zo'n 10 mm gaat vallen. De komende dagen valt er ook nog regen. Rijnland is in het gebied aanwezig om de situatie op te nemen en maatregelen te treffen. De eerste maatregelen zijn inmiddels al genomen door het plaatsen van tijdelijke pompinstallaties.