• Besluit Centraal Stembureau kandidatenlijsten

  Op vrijdag 3 februari heeft het Centraal Stembureau het besluit genomen over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.
 • Persbericht: € 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit in agrarisch gebied

  Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren.
 • Persbericht: Rijnland voert verplichte klimaatbestendige regels in

  De komende jaren worden er in Rijnlands gebied naar verwachting 100.000 woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge maar ook meer natte perioden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatbestendige regels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.
 • Persbericht: Gesloten slibsilo zorgt voor minder geuroverlast in Lisse

  Al enige jaren was er sprake van geuroverlast in de omgeving van de waterzuivering in Lisse. In de zomer leidde dit regelmatig tot stankklachten van omwonenden. De geuroverlast werd voornamelijk veroorzaakt door de open slibcontainers. Daarom hebben we gekozen voor een gesloten slibsilo op de zuivering in Lisse.
 • Persbericht: Jan de Vries benoemd als hoogheemraad bij Rijnland

  Jan de Vries maakt sinds deze week deel uit van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens de verenigde vergadering van 11 januari is hij benoemd als hoogheemraad. Hij volgt hiermee de in november overleden Sjaak Langeslag op.
 • Tien mooiste foto's 2022 gezocht

  Rijnland zoekt de tien mooiste foto's van 2022 van en rondom de Rijnlandse sloten, rivieren, dijken, duinen en stranden. Heb jij een mooie foto gemaakt afgelopen jaar? Stuur deze in en wie weet maak je kans op een van de tien cadeaubonnen van Kamera Express ter waarde van € 100,00.
 • Persbericht: Rijnland sluit overeenkomst voor groot onderhoud van 80 poldergemalen

  Op woensdag 21 december ondertekenden 5 aannemers een samenwerkingsovereenkomst met Rijnland voor de renovatie, vervanging en nieuwbouw van poldergemalen. Aannemers Schouls, Vobi, De Kuiper Infrabouw, De Kuiper groep en Van Boekel Bouw & Infra hadden de beste inschrijvingen en gaan de komende jaren werkzaamheden uitvoeren aan 80 poldergemalen.
 • Herstel damwanden Boezemgemaal Halfweg

  Boezemgemaal Halfweg aan de Wethouder van Essenweg (1975) is een van de vier boezemgemalen van Rijnland. Het overtollige boezemwater wordt hier met 3 vijzels uitgemalen naar het Noordzeekanaal. Het gemaal wordt rondom ondersteund door damwanden. Deze damwanden fungeren als eindsteunpunten op de waterscheiding.