• Extra maatregelen tegen droogte

  Na een nat voorjaar hebben we nu te maken met een langere periode van droogte. Sinds half mei is er geen druppel neerslag meer gevallen. Dit in combinatie met hoge temperaturen en een aanhoudende wind. Daar merken we in Rijnland de gevolgen van. De watervraag is hoog en de Rijnafvoer neemt langzaam af. Door dat laatste bestaat het risico op verzilting van de Hollandse IJssel, de belangrijkste bron van zoetwater voor Rijnland.
 • Regenbui na droogte zorgt voor vissterfte

  Na een lange periode van droogte heeft het afgelopen week op verschillende plaatsen in het beheergebied van Rijnland flink geregend. Dat was prettig voor de verkoeling en voor onder andere het groen, maar het heeft ook een aantal minder prettige gevolgen.
 • Bezoek afvalwaterzuivering Zwanenburg tijdens de Dag van de Bouw

  Graag nodigen we je uit om langs te komen tijdens de Dag van de Bouw! De zuivering in Zwanenburg wordt de komende jaren flink gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de Dag van de Bouw op 17 juni 2023 geven we een rondleiding over de zuivering en vertellen we alles over het zuiveringsproces en de bouwwerkzaamheden die plaatsvinden.
 • Brand op industriegebied Ter Aar

  Op vrijdagavond 9 juni is er een grote brand geweest op het industriegebied aan de Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar. De brand heeft meerdere bedrijven verwoest en heeft veel rook veroorzaakt.
 • Persbericht: Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

  De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. Zes partijen (BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21) slaan de handen ineen om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin we nu en in de toekomst veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.
 • Persbericht: Natuurvriendelijke oevers voor betere waterkwaliteit in polder Bloemendaal

  Samen met Staatsbosbeheer gaat Rijnland 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen in polder Bloemendaal in Waddinxveen. Dit zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit én de biodiversiteit in de polder. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zorgt ervoor dat het een geschikt leefgebied wordt voor kleine diertjes en vissen.
 • Start werkzaamheden Alphen aan den Rijn

  In mei start het hoogheemraadschap van Rijnland met het meten van de diepte van verschillende sloten en grachten in Alphen aan den Rijn. Het duurt ongeveer vier weken en is ter voorbereiding op mogelijke baggerwerkzaamheden.