Roeiers op het water

Bestuursrapportages & jaarrekening

Liggen we op koers?

Een bestuursrapportage (burap) is een planning- en controlrapport dat de voortgang en prognose laat zien van de programmabegroting. Het geeft antwoord op de vraag: in hoeverre liggen we op koers?

Actuele burap & jaarrekening

Met de bestuursrapporages rapporteert het college over de voortgang van maatregelen die gepland zijn in de begroting, inclusief het verloop van de exploitatiekosten en investeringen. Dit kan leiden tot een VV-begrotingswijziging. Behandeling in VV mei, sept en nov 2022.

Burap

De Burap geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Ligt Rijnland qua programmabegroting op koers en waar moet worden (bij)gestuurd?
  2. In hoeverre is sprake van financiële wijzigingen c.q. een begrotingswijziging?
  3. Met welke nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen heeft Rijnland te maken?

Jaarrekening

De jaarrekening geeft weer in hoeverre de geplande maatregelen uit de begroting daadwerkelijk zijn gerealiseerd, met een financiële verantwoording. Daarmee is het in feite de afsluitende (vierde) burap.