Educatie

Over water en waterschappen is van alles te leren en te ontdekken. We vertellen er graag over. Wij bieden o.a. excursies en gastlessen aan voor scholen in ons gebied. Ook ontwikkelen we in samenwerkingsverband leuke lesprogramma's. Op deze pagina vind je een overzicht van het educatieve water aanbod.