Online inzien en gebruiken

Online inzien en gebruiken

Wat kunt u ermee doen?

Veel stukken zijn inmiddels digitaal beschikbaar. Aan de kleur van het + teken voor de beschrijving is dit zichtbaar. Een grijs vakje met witte + teken voor de beschrijving geeft aan dat er gescande stukken beschikbaar zijn.

Zoekresultaat

De scans kunt u downloaden

Scan

Wat mag u ermee?

Het gebruik en hergebruik van digitaal archief- en beeldmateriaal zoals aanwezig in de online Archiefbank en Beeldbank is vrij. Dit betekent dat hierop geen auteursrecht van derden rust. Indien dit wel het geval is, is dit bij het betreffende bestand aangegeven. U kunt een afbeelding dan alleen raadplegen of tegen een vergoeding en onder bepaalde nader omschreven voorwaarden gebruiken of hergebruiken. Meer informatie vindt u op de webpagina Voorwaarden gebruik digitaal archief en beeldmateriaal.

Open Data downloaden

De archieftoegangen en collecties bevatten beschrijvingen van archiefstukken en beeldmateriaal, ook wel metadata genoemd. Deze metadata zijn vrij te downloaden als Open Data (zie webpagina Open Data) en zo voor hergebruik beschikbaar. De aan de beschrijvingen gekoppelde scans zijn doorgaans ook als Open Data beschikbaar, maar deze bestanden maken geen deel uit van deze Open Datasets. De scans kunnen worden gedownload vanuit de afzonderlijke archieftoegangen en collecties beeldmateriaal. De Open Datasets vallen in het publieke domein en zijn gepubliceerd met een CC0-verklaring.