Online inzien en gebruiken

Online inzien en gebruiken

Wat kunt u ermee doen?

Veel stukken zijn inmiddels digitaal beschikbaar. Aan de kleur van het + teken voor de beschrijving is dit zichtbaar. Een grijs vakje met witte + teken voor de beschrijving geeft aan dat er gescande stukken beschikbaar zijn.

Zoekresultaat

De scans kunt u downloaden

Scan

Wat mag u ermee?

Het gebruik en hergebruik van digitaal archief- en beeldmateriaal zoals aanwezig in de online Archiefbank en Beeldbank is vrij. Dit betekent dat hierop geen auteursrecht van derden rust. Indien dit wel het geval is, is dit bij het betreffende bestand aangegeven. U kunt een afbeelding dan alleen raadplegen of tegen een vergoeding en onder bepaalde nader omschreven voorwaarden gebruiken of hergebruiken. Meer informatie vindt u op de webpagina Voorwaarden gebruik digitaal archief en beeldmateriaal.