Internationale samenwerking

Water kent geen grenzen. Water verbindt de wereld.

Goed waterbeheer is een voorwaarde voor de ontwikkeling van landen en hun inwoners. In een samenleving waarin we steeds nadrukkelijker wereldburgers zijn, past een brede blik van ons waterschap. Daarom kijken we verder dan de grenzen van ons eigen werkgebied en over de grenzen van Nederland. Samen met andere partijen zijn we wereldwijd actief. Door internationaal samen te werken aan droge voeten en schoon water kunnen we kennis, kunde en ervaring met buitenlandse (water)partners uitwisselen.

Rijnland en Blue Deal

Blue Deal is een afspraak tussen alle 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries BuZa en I&W over verdubbeling van internationale projectinzet. De Blue Deal projecten hebben het doel om in 2030, in 40 verschillende stroomgebieden, zo’n 20 miljoen mensen beter te beschermen tegen overstromingen. Ook moeten deze mensen meer toegang krijgen tot betere kwaliteit water.

In 2018 heeft het dagelijks bestuur (dijkgraaf en hoogheemraden) besloten dat Rijnland deelneemt aan het programma Blue Deal. We stimuleren de inzet van eigen medewerkers bij deze internationale projecten. Hiervoor werken zij korte tijd in het buitenland, variërend van één tot enkele weken.

Rijnland werkt op dit moment (2022) mee aan vier Blue Deal projecten; twee in Roemenië en twee in Zuid-Afrika.

Dutch Water Authorities

Net als de andere waterschappen werken we in internationale projecten onder de naam Dutch Water Authorities (DWA). Daarbij zoeken we in het buitenland altijd naar samenwerking met andere partijen, zoals het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Ieder partij neemt deel vanuit zijn eigen belang, waarbij we elkaar versterken.

Netherlands Water Partnership

Sinds begin 2013 maakt Rijnland deel uit van het netwerk Netherlands Water Partnership (NWP). NWP bestaat uit zo’n 180 Nederlandse organisaties uit de watersector, met een internationale scope, waaronder het bedrijfsleven, ngo’s, overheidsorganisaties en kennisinstituten. Wereldwijd kunnen partijen met vragen op het gebied van watermanagement zo de complete Nederlandse watersector benaderen.

Ontvangst delegaties

Buitenlandse partijen doen steeds vaker een beroep op de Nederlandse kennis van waterbeheer. Met enige regelmaat ontvangen we bij Rijnland buitenlandse delegaties. Wij laten dan op locatie in Nederland zien hoe wij ons waterbeheer organiseren.