Privacy Rijnland

Privacyverklaring van het hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) vindt het belangrijk dat zijn dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.

Incident privacy

Wij gaan bij de uitvoering van onze taken zorgvuldig om met alle persoonsgegevens waar wij voor verantwoordelijk zijn.
data

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Rijnland heeft wellicht persoonsgegevens van u verzameld. Welke rechten heeft u met betrekking tot die persoonsgegevens?

Privacyverklaring voor werving- en selectiedoeleinden

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met je gegevens.
twee personen met heel veel camera's

Privacyverklaring rekenkamercommissie

De privacyverklaring is van de onafhankelijke rekenkamercommissie.
Foto door Markus Winkler via Pexels