Raadplegen in de studiezaal

Stukken die niet online beschikbaar zijn, kunt u raadplegen in de studiezaal van het hoogheemraadschap. U vraagt deze aan door een mail te sturen aan archief@rijnland.net. Onze medewerkers zorgen er dan voor dat deze stukken op het moment van uw bezoek voor u klaarliggen. Wij hanteren hierbij een maximum van vijf inventarisnummers per reservering. Tijdens uw bezoek kunt u archiefstukken aanvragen door een aanvraagbriefje in te vullen. De procedure hiervoor is beschikbaar in de studiezaal.

Niet alle stukken komen voor aanvragen in aanmerking. Zo zijn er stukken waarvan de openbaarheid is beperkt. Vaak gaat het om stukken die bijzondere persoonsgegevens bevatten. Als er een openbaarheidsbeperking voor een inventarisnummer geldt, is dat in de online inventaris aangegeven. U mag deze stukken niet raadplegen, tenzij u een zwaarwegend belang hiervoor hebt. Voor het aanvragen van deze stukken geldt een afzonderlijke procedure.