Studiezaal en bibliotheek

Tijdelijk gesloten tot en met 1 november 2022.

Historische bibliotheekcollectie

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is het oudste officiële waterschap in Nederland. De eerste vermelding van Rijnland dateert uit 1255. En dat zien we terug aan de bibliotheekcollectie. Deze bestaat uit de waterstaatsgeschiedenis in het gebied van Rijnland, met informatie over onderwerpen als waterbeheer en waterhuishouding, waterschappen, waterstaats- en waterschapsrecht, cartografie, regionale geschiedenis en geografie en ruimtelijke ordening.

Een groot deel van de collectie staat openlijk geplaatst in de studiezaal. De collectie oude drukken, boeken tot 1850 op het gebied van waterstaats-, waterschaps- en streekgeschiedenis verdient bijzondere aandacht, met zeldzame en belangwekkende werken. Het oudste boek is het werk van Robertus Britannus uit Atrecht over de landbouw, getiteld 'Encomium Agriculturae', in Parijs gedrukt in 1539. Deze oude drukken worden, vanwege de kwetsbaarheid, bewaard in het depot, onder de juiste condities.

Studiezaal bezoeken tijdelijk niet mogelijk tot en met 1 november 2022

Telefoonnummer
071 306 30 71

In verband met de herinrichting van het kantoorpand is de studiezaal voor externe bezoekers tot en met 1 november 2022 gesloten.

Wil je de archieven, collecties of historische bibliotheek raadplegen? De studiezaal is op afspraak te bezoeken op maandag, woensdag en vrijdag, tussen 9.00 en 16.30 uur. Voor alle bezoekers gelden het bezoekersreglement en de servicenormen.