Studiezaal

Studiezaal en bibliotheek

In verband met de verscherping van de COVID-maatregelen kunnen we tijdelijk maximaal 1 bezoeker tegelijk in de studiezaal toelaten.

Als u onze archieven, collecties en historische bibliotheek wilt raadplegen, kunt u op afspraak een bezoek brengen aan onze studiezaal. Meer informatie over het bezoekersreglement vindt u hier.

Ons archief en bibliotheek bevatten een schat aan informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap.

Historische bibliotheekcollectie

Deze collectie is gericht op de waterstaatsgeschiedenis in het gebied van Rijnland. De collectie bevat informatie over de onderwerpen waterbeheer en waterhuishouding, waterschappen, waterstaats- en waterschapsrecht, kartografie, regionale geschiedenis, regionale geografie en ruimtelijke ordening. Een groot deel van de historische bibliotheekcollectie is in open opstelling in de studiezaal geplaatst. Een bijzonder onderdeel vormt de collectie oude drukken, boeken tot 1850 op het gebied van waterstaats-, waterschaps- en streekgeschiedenis. Zeldzame en belangwekkende werken maken deel uit van deze collectie. Het oudste boek in de Rijnlandse bibliotheek is het werk van Robertus Britannus uit Atrecht over de landbouw, getiteld 'Encomium Agriculturae', in Parijs gedrukt in 1539. Met het oog op de kwetsbaarheid van deze boeken en behoud voor de 'eeuwigheid' worden ze bewaard in het depot onder de juiste bewaarcondities.

Servicenormen

Wij hanteren voor onze dienstverlening de volgende servicenormen, afgeleid van de Servicenormen Archieven 2010 die zijn opgesteld door de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN).

  • Wij zijn er om u van dienst te zijn. U kunt rekenen op onze hulpvaardigheid en vriendelijkheid.
  • Wij stellen u betrouwbare en actuele informatie over onze bronnen en bestanden beschikbaar. Wij denken met u mee en zetten onze kennis en vaardigheden in, zodat u een antwoord kunt vinden.
  • Wij zijn bereikbaar via de kanalen zoals aangegeven in onze Servicenormen. Voor direct contact mailt u naar archief@rijnland.net of belt u naar 071-3063071. Bij schriftelijk contact krijgt u binnen twee werkdagen een antwoord of bericht over de verdere gang van zaken.
  • Wij bieden een overzicht van onze beschikbare bronnen en bestanden. Wij geven duidelijk aan welke digitaal beschikbaar zijn, zodat u overal en altijd in deze digitale bronnen en bestanden onderzoek kunt doen.
  • Als uw antwoord op uw vraag niet bij ons te vinden is, helpen wij u de archiefinstelling te vinden waar uw vraag wel beantwoord kan worden.
  • Inzage van originele stukken is mogelijk op onze studiezaal, waar een duidelijk leesbare aanvraagprocedure aanwezig is. Tenzij anders vermeld worden u onze bronnen en bestanden binnen maximaal een half uur na aanvraag ter beschikking gesteld.
  • Wij hanteren geen tarieven voor onze reguliere dienstverlening. Gaat uw verzoek onze reguliere dienstverlening of capaciteit te boven, dan zullen we in overleg naar een oplossing hiervoor zoeken.
  • Wij staan open voor opmerkingen, wensen en klachten. Opmerkingen en wensen kunt u mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. U helpt hiermee onze dienstverlening te verbeteren. Binnen twee werkdagen wordt met u contact opgenomen naar aanleiding van een opmerking of wens. U kunt klachten indienen volgens onze klachtenprocedure.

In onze webwinkel kunt u publicaties bestellen die in eigen beheer zijn uitgegeven.