persleidingbreuk

Calamiteiten voorkomen en bestrijden

Het voorkomen en bestrijden calamiteiten staat hoog op onze agenda.

Overstromingen, illegale lozingen van gevaarlijke stoffen, incidenten in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi), gehackt computersysteem: het zijn voorbeelden van onverwachte gebeurtenissen die ernstige gevolgen kunnen hebben. Het voorkomen en bestrijden van dit soort calamiteiten staat dan ook hoog op onze agenda. We letten niet alleen op incidenten die direct met waterbeheer te maken hebben, maar ook op calamiteiten die het werk van ons bedrijf in gevaar brengen. Zoals langdurige stroomuitval of computerproblemen.

Slagvaardige samenwerking

Rijnland heeft een slagvaardige calamiteitenorganisatie ingericht, met heldere draaiboeken. Wie doet wanneer wat en waarom? Zo kunnen we in het geval van een calamiteit direct noodmiddelen inzetten én zorgen voor een goede (crisis)communicatie met de omgeving. We moeten inwoners, bedrijven, hulpdiensten, medewerkers en de overheid goed informeren en betrekken.

In het calamiteitenplan staan duidelijk de verschillende soorten calamiteiten omschreven en hoe Rijnland voor, tijdens en na afloop van een calamiteit/dreigende ramp moet handelen. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan wat wij als waterschap kunnen. Daarom is een goede samenwerking met de hulpdiensten (veiligheidsregio’s), provincies, collega-waterbeheerders en de landelijke overheid zeer belangrijk. We hebben dan ook regelmatig contact. Bij een calamiteit of dreiging daarvan, zorgen we samen dat inwoners en bedrijven weten wat ze moeten doen.

Razendsnel schakelen

Rijnland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nog betere calamiteitenorganisatie. Bij een calamiteit is tijd de grote vijand. En dus is het snel delen van belangrijke informatie, met de juiste partijen, onmisbaar. Als eerste waterschap binnen Nederland hebben we het zogenoemde netcentrisch werken ingevoerd, waar ook de 25 veiligheidsregio’s binnen Nederland mee werken. Zo kunnen we razendsnel informatie uitwisselen tussen het veld en kantoor. Ook delen we onze kennis en ervaring in het samenwerkingsverband Regio West.

Speerpunten 2022-2028

Om calamiteiten te voorkomen en bestrijden, werken we aan de volgende 7 speerpunten:

  • Crisiscommunicatie verder verbeteren
  • Plannen up-to-date houden en digitaliseren
  • Bestrijdingsmiddelen op orde brengen voor snelle en flexibele inzet bij calamiteiten. Denk aan noodpompen en 'boxbarriers' (de moderne variant van zandzakken)
  • Opleiding, training en oefeningen voortzetten
  • Evaluaties van (dreigende) calamiteiten gebruiken. Leren van het verleden, zodat je toekomstige dreigingen beter kunt bestrijden. Hierbij kijken we ook naar het verbeteren van onze dagelijkse werkzaamheden
  • Extra aandacht voor plannen en oefeningen voor calamiteiten die onze gewone werkzaamheden bedreigen (stroomuitval e.d.)
  • Tussen 2022 en 2028 één grote oefening met onze veiligheidspartners organiseren

Download het calamiteitenplan