Planning & Control

Bekijk verschillende rapporten over de plannen en begroting van Rijnland.

In de planning- en controlcyclus verschijnen jaarlijks meerdere rapporten. Deze geven antwoord op: waar stáát Rijnland voor (het waterbeheerprogramma), wat gaat Rijnland de komende (vier) jaren doen (het meerjarenperspectief), wat heeft Rijnland dit jaar afgesproken (de programmabegroting), in hoeverre ligt Rijnland op koers? (de bestuursrapportages), wat heeft Rijnland het afgelopen jaar gerealiseerd (het jaarverslag en de effectmonitor).

  • Meerjarenperspectief & programmabegroting

    Het Meerjarenperspectief (MJP) geeft een doorkijk wat Rijnland de komende jaren gaat doen, met de daarbij behorende kosten en wat dat betekent voor de waterschapsbelasting. De programmabegroting is de vertaling van het meerjarenperspectief naar concrete activiteiten, prestaties, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar.
  • Bestuursrapportages & jaarrekening

    Een bestuursrapportage (burap) is een planning- en controlrapport dat de voortgang en prognose laat zien van de programmabegroting. Het geeft antwoord op de vraag: in hoeverre liggen we op koers?
  • Verbonden partijen

    Rijnland werkt samen met verbonden partijen om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. Op deze pagina staat nadere informatie over iedere verbonden partij.