Bestuur

Het hoogheemraadschap van Rijnland is een overheidsorgaan en is wat betreft de inrichting van het bestuur goed te vergelijken met een gemeente. Zoals elke gemeente een gemeenteraad, wethouders en een burgemeester heeft, zo heeft Rijnland een algemeen bestuur (ofwel de verenigde vergadering), hoogheemraden en een dijkgraaf.