Scans aanvragen

Veel archiefstukken zijn digitaal direct beschikbaar. Heeft u een archiefstuk gevonden dat nog niet gedigitaliseerd is? U kunt een scanverzoek indienen.

In de online inventarissen vindt u bij de beschrijvingen van inventarisnummers een aanvraagknop zoals aangegeven op onderstaande afbeelding

De aanvraagknop is niet bij alle beschrijvingen zichtbaar. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming digitaliseren wij alleen inventarisnummers waarvan de datering in z’n geheel ouder is dan 100 jaar.

Het aanvragen van scans is gratis. Als uw verzoek wordt ingewilligd, betaalt u geen kosten. De scans worden voor u en elke andere bezoeker beschikbaar gesteld via de online inventaris. Voor uw aanvraag gelden de volgende uitgangspunten:

  • U kunt alleen een geheel inventarisnummer aanvragen;
  • U kunt maximaal vier inventarisnummers per maand aanvragen;
  • De maximale wachttijd tussen uw aanvraag en het online beschikbaar komen van de scans is zeven weken.

Betreft het een spoedverzoek of heeft u andere vragen, kunt u contact met ons opnemen via archief@rijnland.net

Bevat een beschrijving wel een aanvraagknop, dan wil dat nog niet zeggen dat het stuk ook in aanmerking komt voor digitalisering. Bij de toetsing van uw verzoek hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • We digitaliseren geen stukken als de materiële staat zich daartegen verzet;
  • We digitaliseren geen stukken die op de nominatie staan projectmatig te worden gedigitaliseerd.

Een punt van aandacht betreft het Oud Archief van Rijnland (toegang 1.1.1). Veel inventarisnummers in deze toegang bestaan fysiek uit meerdere pakken met aan de nummers de toevoeging van de letters a, b, c, etc. Dit is in veel gevallen (nog) niet zichtbaar in de inventaris.

Voorbeeld:

Dit nummer is fysiek gesplitst in 5777a, 5777b en 5777c.

Mocht u scans aanvragen van een nummer waarvoor dit geldt, dan nemen wij contact met u op om, als dat mogelijk is, uw aanvraag nader te specificeren, bijvoorbeeld op grond van datering. Elke fysieke eenheid geldt namelijk als een inventarisnummer, zoals in de uitgangspunten hierboven omschreven.