Scans aanvragen

Veel archiefstukken, vooral uit het Oud Archief van Rijnland, zijn digitaal direct beschikbaar. Heeft u een archiefstuk gevonden dat nog niet gedigitaliseerd is? Dan kunt u in veel gevallen een verzoek tot digitalisering indienen.

In de online inventarissen vindt u bij de beschrijvingen van inventarisnummers een aanvraagknop zoals aangegeven op onderstaande afbeelding

De aanvraagknop is niet bij alle beschrijvingen zichtbaar. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming komen alleen inventarisnummers waarvan de datering in z’n geheel ouder is dan 100 jaar in aanmerking voor digitalisering.

Voor uw aanvraag gelden de volgende uitgangspunten:

  1. U kunt alleen een geheel inventarisnummer aanvragen. Het is dus niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een deel of een enkel stuk uit een inventarisnummer.
  2. U mag maximaal zes inventarisnummers per maand aanvragen. Werkt u aan een wetenschappelijk onderzoeksproject en wilt u meer inventarisnummers laten digitaliseren? Neem dan voordat u een aanvraag doet contact met ons op via archief@rijnland.net
  3. De maximale wachttijd tussen uw aanvraag en het online beschikbaar komen van de scans is zeven weken. Hebt u een spoedverzoek? Neem dan voordat u een aanvraag doet contact met ons op via archief@rijnland.net

Uw aanvraag wordt bij ontvangst door een van onze medewerkers getoetst. Het kan voorkomen dat een inventarisnummer vanwege de materiële staat of vanwege een andere oorzaak niet (direct) kan worden gedigitaliseerd. U ontvangt hiervan zo snel mogelijk bericht. Als uw verzoek wel wordt ingewilligd, dan zullen de scans binnen de gestelde tijd beschikbaar worden gesteld in de online inventaris. Ook hiervan ontvangt u bericht. U betaalt voor deze dienstverlening geen kosten.

Een punt van aandacht betreft het Oud Archief van Rijnland (toegang 1.1.1). Veel inventarisnummers in deze toegang bestaan fysiek uit meerdere pakken met aan de nummers de toevoeging van de letters a, b, c, etc. Dit is in veel gevallen (nog) niet zichtbaar in de inventaris.

Voorbeeld:

Dit nummer is fysiek gesplitst in 5777a, 5777b en 5777c.

Mocht u scans aanvragen van een nummer waarvoor dit geldt, dan nemen wij contact met u op om, als dat mogelijk is, uw aanvraag nader te specificeren, bijvoorbeeld op grond van datering. Elke fysieke eenheid geldt namelijk als een inventarisnummer, zoals in de uitgangspunten hierboven omschreven.