Bekijk al het nieuws

Besluit Centraal Stembureau kandidatenlijsten

Op vrijdag 3 februari heeft het Centraal Stembureau het besluit genomen over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Persbericht: € 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit in agrarisch gebied

Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren.

Persbericht: Rijnland voert verplichte klimaatbestendige regels in

De komende jaren worden er in Rijnlands gebied naar verwachting 100.000 woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge maar ook meer natte perioden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatbestendige regels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Persbericht: Gesloten slibsilo zorgt voor minder geuroverlast in Lisse

Al enige jaren was er sprake van geuroverlast in de omgeving van de waterzuivering in Lisse. In de zomer leidde dit regelmatig tot stankklachten van omwonenden. De geuroverlast werd voornamelijk veroorzaakt door de open slibcontainers. Daarom hebben we gekozen voor een gesloten slibsilo op de zuivering in Lisse.