driemanspolder hardlopers

Integriteitsbeleid

Wat verstaan we eigenlijk onder integriteit en waarom moeten wij daar als organisatie beleid voor hebben?

Is een persoon integer, dan is hij of zij eerlijk en oprecht en niet omkoopbaar. Dat is precies wat inwoners, medewerkers en externe partijen van onze organisatie mogen verwachten. Daarom hebben we in ons integriteitsbeleid regels en richtlijnen vastgelegd over Rijnland als integere organisatie, met een open klimaat.

Betrouwbaar, transparant en onkreukbaar

Bij een integere organisatie horen afspraken over zaken als nevenfuncties, geschenken en uitnodigingen. Wat is wel of niet toegestaan? Ook zijn duidelijke regels nodig over hoe te handelen bij mogelijke misstappen.

Het integriteitsbeleid vormt de fundering onder al onze werkzaamheden en activiteiten. In de uitvoering van onze taken zijn we betrouwbaar, transparant, onkreukbaar en zorgvuldig. Daar zijn we op aan te spreken en op af te rekenen. Met het vastleggen en openbaar maken van dit integriteitsbeleid houden we ons bovendien aan de wettelijke verplichtingen en afspraken die hierover gemaakt zijn in de Unie van Waterschappen.