Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 september 2021. Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Op dit moment voldoet onze website nog niet volledig aan de richtlijnen.

Bekijk de verklaring.