Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 september 2021.Ā Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Op dit moment voldoet onze website nog niet volledig aan de richtlijnen.