Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30 november 2021. De website van het hoogheemraadschap van Rijnland voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. In dit onderzoek zijn filmpjes en pdf-en uitgesloten. Wij werken er aan om deze ook volledig toegankelijk te maken.