Voorwaarden gebruik digitaal archief- en beeldmateriaal

Het gebruik en hergebruik van digitaal archief- en beeldmateriaal zoals aanwezig in de online Archiefbank en Beeldbank is vrij. Dit betekent dat hierop geen auteursrecht van derden rust. Indien dit wel het geval is, is dit bij het betreffende bestand aangegeven. U kunt een afbeelding dan alleen raadplegen of tegen een vergoeding en onder bepaalde nader omschreven voorwaarden gebruiken of hergebruiken.

In die gevallen dat digitaal archief- of beeldmateriaal gebruikt wordt voor een publicatie, tentoonstelling of website verzoeken wij u vriendelijk de bron te vermelden tot op het inventaris- of collectienummer nauwkeurig.

Voorbeeld archiefmateriaal:

[ISIL-code archief, Naam archief, inv.nr].
NL-LdnHHR, Archief van de Lisserpoelpolder, inv.nr 144.

Voorbeeld beeldmateriaal:

[ISIL-code archief, Naam collectie, collectienr].
NL-LdnHHR, Collectie kaarten, A-1071. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt het op prijs van elke publicatie waarvoor digitaal archief- of beeldmateriaal gebruikt is één exemplaar te ontvangen.

Contactinformatie:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Team Documentaire en Historische Informatievoorziening
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postbus 156, 2300 AD Leiden
T. 071-3063071
E. archief@rijnland.net