Voorwaarden gebruik metadata en digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op metadata en digitaal beeldmateriaal zoals gepubliceerd op https://www.rijnland.net/archieven

Licentievormen

  • Digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties waarop geen auteursrecht meer van toepassing is, valt in het publieke domein. Deze werken zijn met een Public Domain Mark (PDM) gemarkeerd.
  • Digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties waarop wel auteursrecht van toepassing is en waarvan het hoogheemraadschap van Rijnland de rechthebbende is, valt eveneens in het publieke domein. Deze werken zijn voorzien van een Creative Commons Zero-verklaring (CC0). Dit geldt ook voor archieftoegangen (metadata).
  • Digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties waarop wel auteursrecht van toepassing is, maar dat volgens een overeenkomst met de rechthebbende(n) wel online mag worden getoond, is gemarkeerd met de aanduiding Gebruikslicentie Rijnland.
  • Digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties waarop wel auteursrecht van toepassing is, waarvan de rechthebbende bekend is en dat vanwege dit auteursrecht niet online mag worden getoond, is gemarkeerd met de aanduiding Licentie onbekend. Hiervan wordt alleen de metadata online getoond.
  • Digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties waarop wel auteursrecht van toepassing is, maar waarvan de rechthebbende onbekend is en dat vanwege dit auteursrecht niet online mag worden getoond, is gemarkeerd met de aanduiding Verweesd werk. Hiervan wordt alleen de metadata online getoond.

Bronvermelding

  • In die gevallen dat digitaal beeldmateriaal van archieven en collecties gebruikt wordt voor een publicatie, tentoonstelling of website verzoeken wij u vriendelijk de bron te vermelden tot op het inventaris- of collectienummer nauwkeurig.

Voorbeeld archiefmateriaal:

Volledige vermelding:

[Naam instelling, vestigingsplaats (ISIL-code), naam archief (datering), inventarisnummer] : Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden (NL-LdnHHR), Archief van de Lisserpoelpolder (1622-1978), inventarisnummer 2.5.23/144.

Verkorte vermelding:

[ISIL-code, naam archief, inventarisnummer] : NL-LdnHHR, Archief Lisserpoelpolder, inv.nr. 2.5.23/144.

Voorbeeld beeldmateriaal:

Volledige vermelding:

[Naam instelling, vestigingsplaats (ISIL-code), naam collectie, collectienummer] : Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden (NL-LdnHHR), Collectie kaarten, A-1071.

Verkorte vermelding:

[ISIL-code, naam collectie, collectienummer] : NL-LdnHHR, Collectie kaarten, A-1071.

  • Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt het op prijs van elke publicatie één exemplaar te ontvangen.

Contactinformatie

Hoogheemraadschap van Rijnland

Team Documentaire en Historische Informatievoorziening

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

T. 071-3063071; E. archief@rijnland.net

Versie 10 maart 2021