• Landbouwportaal Rijnland officieel geopend

  Trots! Op 18 januari 2022 is het Landbouwportaal Rijnland officieel geopend. Sindsdien kunnen boeren op het portaal terecht voor raad en daad bij duurzaam ondernemen.
 • Goed boeren met Landbouwportaal Rijnland

  We luiden het nieuwe jaar in met de opening van het Landbouwportaal Rijnland. Boeren kunnen er vanaf 18 januari 2022 terecht voor raad en daad bij duurzaam ondernemen.
 • Subsidieregeling Groenblauwe Buurtideeën

  Vanaf 1 januari 2022 is het weer mogelijk om jouw groenblauw initiatief aan te melden voor de subsidieregeling van het hoogheemraadschap van Rijnland. Middels deze subsidieregeling ondersteunen zij de initiatieven van actieve inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier, groener en duurzamer willen maken.
 • Meld kwetsbaarheden in één van onze digitale systemen

  Rijnland werkt met verschillende digitale systemen. Dankzij deze systemen hebben wij goed zicht en controle op onze sluizen en gemalen. En deze sluizen en gemalen zorgen er weer voor dat wij ons gebied veilig en droog houden. Stel dat één van onze systemen gehackt wordt, dan kan dat betekenen dat wij de bediening over deze sluizen of gemalen kwijtraken en daardoor het water niet meer kunnen beheren.
 • Samenwerking Rijnland en Kinderkrant Haarlem

  Sinds deze zomer heeft Rijnland een partnerschap met Jong023 in Haarlem. Dit initiatief brengt de Haarlemse Kinderkrant uit, een papieren krant die op 53 basisscholen in regio Groot Haarlem wordt verspreid in de groepen 5 t/m 8. De krant wordt samen in de klas gelezen en kan daarna mee naar huis worden genomen. In de Kinderkrant wordt aandacht besteed aan alledaagse zaken rond bijvoorbeeld natuur, milieu en geschiedenis. Thema’s waarbij Rijnland in het gebied ook een grote rol speelt. Vandaar ook dat wij deze kans benutten om onszelf te presenteren aan deze belangrijke doelgroep, want wie de jeugd heeft, heeft….. Inderdaad goed zicht op de toekomst!
 • Controle op teelt- en mestvrije zones

  Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
 • Rijnland investeert 464 miljoen in een klimaatrobuuste regio

  Rijnland investeert flink in een aantal grote projecten in de periode 2022–2025. In totaal 464 miljoen euro. We investeren onder andere in de Piekberging Haarlemmermeer, zodat we hevige buien beter kunnen opvangen. We pakken tientallen kilometers regionale keringen aan. De rioolwaterzuivering Zwanenburg ondergaat een grote renovatie en ook binnen de Kader Richtlijn Water werken we aan 25 waterlichamen.