Peilvakken de Zilk weer open

Peilvakken de Zilk weer open

De schotten van de Peilvakken de Zilk worden in de week van 13 tot 17 april 2020 weer verwijderd. Hierdoor krijgen de peilvakken weer een open verbinding met het boezemwaterstelsel van Rijnland.

Waarom dit verschil?

Dit peilbesluit is tot stand gekomen voor een goede drooglegging voor de bollensector. Eind september/Begin oktober gaan de schotten weer terug in de watergangen. In de winter gaat het waterpeil naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied.