Buurt ideeën

Actieve burgers, scholen, belangengroepen en bedrijfsleven nemen steeds vaker het heft in eigen hand en ontwikkelen ideeën en activiteiten om hun leefomgeving mooier en beter te maken. Dit soort initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de Rijnlandse opgaven, waaronder klimaatadaptatie en waterbewustwording. Daarom is is Rijnland een pilot gestart ter ondersteuning van buurt ideeën. We hebben in de pilot speciale aandacht voor groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving.

Heb jij een goed idee waar niet alleen jij, maar de hele buurt van kan profiteren?

Wanneer je een goed idee of initiatief hebt, horen wij dat graag. Daarbij willen we graag weten hoe het initiatief bijdraagt aan de taken van Rijnland, wat de link is met water en met klimaatadaptatie. Daarnaast waarderen wij brede betrokkenheid, oftewel dat ook andere partijen of bewoners bij het initiatief betrokken zijn. Heb je vragen, ben je op zoek naar meer informatie of wil je een plan indienen? Dan kan je een mail sturen naar ons Klant Contact Team via  o.v.v. Buurt ideeën of bellen met ons Klant Contact Team via het telefoonnummer 071- 306 3535. 

Wil jij ook een groen blauw schoolplein?

Gedurende de pilot Buurt ideeën, zijn wij ook op zoek naar scholen die hun schoolpleinen klimaatbestendig(er) willen maken door een groen blauwe inrichting te realiseren. Heb jij als school al plannen liggen en kan je de hulp en expertise van het waterschap goed gebruiken? Stuur dan een mail met je plannen naar  o.v.v. Groen blauw schoolplein. In het plan willen we graag terugzien hoe water en begroeiing op het vernieuwde schoolplein een plek krijgen. Daarnaast horen we graag welke andere partijen aan het initiatief verbonden zijn, hoe het kostenplaatje eruit ziet en wat de planning is. Na zorgvuldige toetsing door het projectteam, kan het zo maar zijn dat jouw school subsidie (maximaal € 10.000,-) van ons krijgt voor de realisatie van je groen blauwe schoolplein!

Waarom extra aandacht voor groen blauwe schoolpleinen?

Veel schoolpleinen zijn vrijwel helemaal verhard. Dat betekent dat regenwater niet zomaar de grond in kan zakken. Zeker nu het klimaat verandert en hoosbuien vaker voorkomen, neemt het risico op wateroverlast toe. Daarnaast houden verharde oppervlakken ’s zomers veel warmte vast. Door schoolpleinen te voorzien van meer water en begroeiing, vindt hemelwater sneller een weg naar de bodem en komen pleinen en straten minder snel blank te staan. Planten en bomen zorgen voor zuurstof en verkoeling. Vlinders, bijen en andere insecten voelen zich thuis in een natuurlijke omgeving en kinderen vinden het heerlijk om er te spelen. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op hun speelgedrag, gezondheid en concentratie.

Wanneer en hoe kan ik extra financiering aanvragen?

Twee keer per jaar verzamelen wij alle aanvragen en kan je na die datum binnen een maand uitsluitsel ontvangen of jij in aanmerking komt voor financiering. Kom je niet in aanmerking voor subsidie, dan kunnen wij nog altijd met je meedenken, adviseren, doorverwijzen of misschien op een andere manier jouw project een stapje verder helpen.  

Stuur uiterlijk vóór 1 mei of 1 oktober je verzoek inclusief projectplan naar o.v.v. Buurt ideeën. 

Meer informatie

Download de Vraag & Antwoordlijst (pdf, 482 kB) hiernaast.