Integriteitsbeleid

Integriteit staat voor professionele verantwoordelijkheid

Integriteit staat voor professionele verantwoordelijkheid

Het hoogheemraadschap hecht veel waarde aan integriteit. Niet zo vreemd, want het gaat immers om uw geld waarmee we werken uitvoeren en waarvoor we diensten leveren. U moet erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en integer te werk gaan.

Iedere medewerker bij Rijnland hoort integer te zijn, dat wil zeggen: eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar op zijn of haar handelen. Dit geldt óók voor degenen die, tijdelijk door het waterschap worden ingehuurd, externe adviseurs, uitzendkrachten en stagiairs. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het melden van financiële belangen, nevenwerkzaamheden en over hoe om te gaan met geschenken en uitnodigingen. Daarnaast dienen wij uiterst zorgvuldig te zijn bij het controleren van onze ingelanden: burgers, bedrijven en instellingen.

Gedragscode

Ons integriteitsbeleid is voortdurend in ontwikkeling. Het doel is om integriteit binnen de hele organisatie steeds weer onder de aandacht te brengen en het bewustzijn te versterken. Zo is het voor alle nieuwe medewerkers verplicht om de ambtseed of -belofte af te leggen. Zij ontvangen daarbij een gedragscode (pdf, 115 kB). Deze gedragscode is bedoeld als leidraad voor integer handelen.

Rijnland houdt zich aan de gedragscode publiek  opdrachtgeverschap (pdf, 500 kB) en verwacht van haar (potentiële) opdrachtnemers ook een integere houding.

Contact

Mocht u een (vermoedelijke) integriteitschending betreffende een medewerker van Rijnland willen melden, dan kan dat via post@rijnland.net Wilt u meer weten over integriteit, kijk dan op http://www.integriteitoverheid.nl/