Haarlemmermeerpolder

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Onderstaande video toont hoe de piekberging Haarlemmermeer werkt.

Waarom deze locatie?

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Stand van zaken

Per januari 2015 zijn het projectplan, de legger en het bestemmingsplan voor de piekberging Haarlemmermeer onherroepelijk geworden. Dit betekent dat de procedures voor deze plannen definitief zijn afgerond en de planprocedure is afgesloten. In 2016 en 2017 richt Rijnland zich onder meer op de uitwerking van de technische ontwerpen voor het project. Zo wordt in 2016 het programma van eisen opgesteld en in 2017 het voorlopig ontwerp. Dit moet resulteren in een definitief ontwerp dat na de zomer van 2018 klaar is.  Daarnaast wordt in 2016 de grondverwerving voor het project voortgezet. 

De start van de bouw is gepland in 2019. De piekberging is naar verwachting klaar in 2021.

Onderdeel van een pakket maatregelen

Deze piekberging is onderdeel van een pakket maatregelen die Rijnland neemt om aan de norm voor wateroverlast te voldoen. Een al gerealiseerde maatregel is de uitbreiding van de capaciteit van het boezemgemaal Katwijk. Ook wordt in de Nieuwe Driemanspolder een piekberging aangelegd (in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Delfland). In de flyer "veilige boezem, veilige omgeving" vindt u meer achtergrondinformatie over het gekozen maatregelpakket. Deze flyer vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Meer informatie?

Meer informatie leest u ook in de veelgestelde vragen en in de nieuwsbrieven die u rechts op deze pagina kunt downloaden. Heeft u vragen over de piekberging Haarlemmermeer? Neem dan contact op met het klantencontactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, via telefoonnummer 071-306 3535 of via .