Leggers

Hoe diep of breed is het water? Hoe hoog en breed is de dijk? En wie zorgt voor het onderhoud? Het staat in onze leggers.

In onze leggers geven we voor alle wateren in ons gebied aan hoe breed en diep ze moeten zijn en voor alle waterkeringen hoe hoog en hoe breed. Ook staat erin wie waar voor welk onderhoud verantwoordelijk is. De leggers stellen we op aan de hand van berekeningen en ervaringscijfers. We gebruiken ze onder andere als controledocument bij de schouw.

Welke leggers zijn er?

Er zijn vier soorten leggers:

Zo zien de leggers eruit

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen die de volgende gegevens bevatten:

  • de locatie van wateren, kunstwerken en dijken;
  • aan welke eisen (diepte en hoogte) wateren, kunstwerken en dijken moeten voldoen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren;
  • waar dat onderhoud uit bestaat.

Wanneer krijg ik met een van de leggers te maken?

Als u verantwoordelijk bent voor het schoonmaken van een watergang, dan kunt u in de legger oppervlaktewateren zien hoe diep en hoe breed een watergang moet zijn.

Als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren in of bij een dijk of watergang, dan moet u soms een watervergunning aanvragen of de werkzaamheden melden. Lees meer op onze pagina Vergunningen. In de leggers staat precies aangegeven in welke gebieden wij meer en minder zicht willen houden op de werkzaamheden.

We houden de leggers actueel

Het gebied verandert dagelijks. Er worden bijvoorbeeld nieuwe wateren gegraven of gedempt. Ook worden er waterkeringen versterkt of verlegd. Regelmatig passen wij daarom de leggers aan. Op basis van de leggerwijzigingen worden ontwerpleggers opgesteld. Deze ontwerpleggers worden ter inzage gelegd aan belanghebbenden voor een periode van 6 weken. Op dit moment liggen er geen ontwerpleggers ter inzage.

Klopt er iets niet?

Het is heel belangrijk dat alle informatie die in de leggers is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen het graag via het contactformulier.

Actuele metingen op de kaart

Hoeveel neerslag valt er? En wat is het actuele waterpeil? Bekijk het op de kaart.