Legger ondersteunende kunstwerken

Ondersteunende kunstwerken zijn alle waterstaatkundige objecten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het watersysteem en de waterkeringen, zoals: gemalen, stuwen, sluizen en inlaten. De legger ondersteunende kunstwerken is een register waarin onder andere het volgende over alle ondersteunende kunstwerken in het beheergebied van Rijnland is opgenomen: de ligging, de vereiste afmetingen, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt.

Inzien legger ondersteunende kunstwerken

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger ondersteunende kunstwerken inzien. De gegevens van het gekozen kunstwerk worden zichtbaar wanneer u inzoomt op het betreffende gebied.

Het actueel houden van de legger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze kunstwerken. Er worden gemalen gebouwd, inlaten verplaatst en dammen met duikers aangelegd. We actualiseren de legger dan ook regelmatig. In 2022/2023 heeft de meest recente actualisatie plaatsgevonden.

Meer informatie en klopt er iets niet?

Onderaan deze pagina kunt u de toelichting downloaden waarop de legger gebaseerd is.

Het is belangrijk dat alle informatie die in de leggers is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- of aanmerkingen? We horen dit graag via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.