Legger ondersteunende kunstwerken

In de legger ondersteunende kunstwerken zijn alle waterstaatkundige objecten vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het beheer van het watersysteem en de waterkeringen zoals: gemalen, stuwen, sluizen en inlaten.

Inzien legger ondersteunende kunstwerken

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger ondersteunende kunstwerken inzien. De gegevens van het door u gekozen kunstwerk worden zichtbaar wanneer u inzoomt op het betreffende gebied.

Het actueel houden van de legger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze kunstwerken. Er worden gemalen gebouwd, inlaten verplaatst en dammen met duikers aangelegd. We herzien de legger dan ook regelmatig. In 2020 heeft de meest recente herziening plaatsgevonden.

Meer informatie en klopt er iets niet?

Rechts op deze pagina kunt u de Toelichting downloaden met daarin de uitgangspunten op basis waarvan de legger ondersteunende kunstwerken is opgebouwd.

Het is belangrijk dat alle informatie die in de leggers is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- of aanmerkingen? We horen graag van u via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.