Legger oppervlaktewateren

Een legger is een register waarin van alle wateren in het Rijnlandse beheergebied het volgende is weergegeven: de ligging en de vereiste afmetingen, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt.

Inzien legger

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger inzien. De gegevens van het door u gekozen oppervlaktewater worden zichtbaar wanneer u inzoomt op het betreffende water.

Het actueel houden van de legger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze oppervlaktewateren. Er worden nieuwe wateren gegraven, gedempt of aangepast. We herzien de actualiseren de legger dan ook regelmatig. In 2020/2021 heeft de meest recente herziening plaatsgevonden. De volgende herziening staat gepland voor 2022.

Meer informatie en klopt er iets niet?

Onderaan deze pagina kunt u de uitgangspuntennota downloaden waarop de legger gebaseerd is.

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen graag van u via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.