schouwvoerder controleert de watergang

Schouw: wanneer?

Rijnland controleert een à twee keer per jaar of de watergangen en de aanliggende oevers voldoende zijn onderhouden: de schouw. In welke regio en wanneer de schouw wordt uitgevoerd, is vastgelegd in de schouwkalender. Tenminste twee weken voor aanvang kondigen wij de schouw aan via een advertentie in huis-aan-huisbladen en op onze website.

Ook buiten de vaste schouwperioden moeten de watergangen en de aanliggende oevers voldoende onderhouden zijn. Hierop kunnen toezichthouders van Rijnland de onderhoudsplichtigen op ieder moment in het jaar aanspreken.

Handhaving

Het onderhoud moet voor aanvang van de schouw zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw blijkt dat een watergang niet of onvoldoende is onderhouden, starten wij een handhavingsprocedure.

Zo'n procedure kan betekenen dat, als een onderhoudsplichtige blijft verzuimen om onderhoud uit te voeren, Rijnland via bestuursdwang het onderhoud zelf uitvoert. De kosten van de aannemer vermeerderd met de kosten voor extra toezicht en administratie worden verhaald op de onderhoudsplichtige.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, team Bedrijfsbureau.

Bij voorkeur via een e-mail naar schouw@rijnland.net.

Of via telefoonnummer (071) 3063590.

Voor specifieke informatie over het onderhoud van primaire wateren en/of het onderhoudsplan Schonen watergangen natprofiel bel je (071) 3063535.

Hiervoor kun je ook het digitale meldingsformulier gebruiken.