bootjes op de langeraarse plassen

Kaderrichtlijn Water

Samen met de Europese Unie zorgen we voor schoon en gezond water.

Rijnland werkt aan schone meren en plassen. Dat doen we volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze richtlijn staat zijn afspraken gemaakt over hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren en verslechtering kunnen voorkomen. Schoon en gezond water is belangrijk voor een prettige woonomgeving of om bijvoorbeeld te kunnen zwemmen. Het is ook essentieel voor het behoud van de natuur.

Vanuit de Europese Unie hebben alle lidstaten afspraken met elkaar gemaakt voor schoon en gezond water. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moeten alle landen van de Europese Unie en dus ook Nederland aan de strengere normen voor schoon en gezond water voldoen. Op die manier zorgen we samen voor schoon en gezond water dat ruimte biedt aan een gevarieerde planten- en dierenwereld en waar in gezwommen kan worden. Kortom, water waar mens en dier volop van kunnen genieten.

Schone meren en plassen

Drie fasen van de KRW

Om het water in alle plassen en meren in het gebied van Rijnland schoon en gezond te krijgen, zijn de werkzaamheden voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in drie fasen ingedeeld. Elke fase wordt in zes jaar tijd uitgevoerd: Fase 1: 2010-2015; Fase 2: 2016-2021 en Fase 3: 2022-2027. Per fase zijn er een aantal plassen en meren, die wij waterlichamen noemen, waar maatregelen nodig zijn om het water schoon en gezond te krijgen.

Nieuwkoopse plassen

KRW-fase 1 (2010 - 2015)

In de eerste fase heeft Rijnland maatregelen genomen in de Nieuwkoopse Plassen, de Reeuwijkse Plassen en het Stein/Oukoop Weidegebied. De aanpak richtte zich vooral op het weer helder krijgen van het water, wat goed is voor planten en dieren.

Langeraarse plassen

KRW-fase 2 (2016 - 2021)

In de tweede fase hebben we de laatste werkzaamheden in de Reeuwijkse Plassen afgerond. Daarnaast monitoren we de ontwikkelingen om te kijken of de maatregelen die wij hebben genomen ook het gewenste effect hebben. Daarnaast hebben we de volgende plassen en meren aangepakt:

 • Langeraarse Plassen
 • Bovenlanden Aalsmeer
 • Westeinderplassen
 • Nieuwe Meer
 • Amstelveense Poel
 • Natuurgebied De Wilck
 • Zoetermeerse Plas
 • De vaarten in de Nieuwe Driemanspolder
 • De vaarten in het zuidelijke veengebied
Bovenlanden Aalsmeer

KRW-fase 3 (2022 – 2027)

In de derde fase gaan we aan de slag met de waterkwaliteit in 28 meren, plassen en hoofdvaarten in polders in het gebied van Rijnland. Uiterlijk in 2027 moeten alle plassen en meren voldoen aan de doelen die vanuit de KRW zijn vastgesteld. Daar waar mogelijk werken wij samen en vragen wij andere partijen dat ook te doen. Op die manier kunnen we met elkaar de waterkwaliteit en ecologie in deze plassen en meren verbeteren. Dit noemen we mee koppelkansen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op: KRW Synergie .

Meer informatie

 • Wil je meer weten over de Kaderrichtlijn water en wat onze buurwaterschappen en de provincies doen, kijk op www.Rijnwest.nl
 • Achtergrondinformatie per KRW-locatie kun je vinden in de gebiedsdocumenten.