Groenblauw buurtidee

Steeds meer mensen weten ons te vinden met ideeën hoe zij de woonomgeving meer waterbewust en toekomstbestendig kunnen maken. En initiatieven op dit vlak willen wij graag verder helpen. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat nu met de tijdelijke subsidieregeling "Groenblauw Buurtidee" de initiatieven ondersteunen van actieve inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier, groener en duurzamer willen maken.

Maatschappelijke opgaven

Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van watermanagement, dat weten de waterschappen als geen ander. Zij kunnen de effecten van een stijgende zeespiegel, extreme regen en droogte niet meer alleen aan. Het antwoord ligt in een andere manier van werken, en ook in de onderlinge samenwerking. Overheden, bedrijven, wetenschappers en inwoners dragen allemaal bij aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, waterbewustwording en energietransitie.

Groenblauwe Schoolpleinen

In het beheersgebied van Rijnland zijn al diverse groenblauwe initiatieven gerealiseerd, zoals de aanleg van groenblauwe schoolpleinen, parken en tuinen. Dit gebeurt met financiële steun of materiële inzet van het hoogheemraadschap. En goed voorbeeld doet goed volgen!

Aanvraagprocedure

Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit jaarlijks indienen bij Rijnland vóór 1 mei. Rijnland verzamelt hierop alle aanvragen en beoordeelt deze middels het waarderingskader. Deze is terug te vinden op het aanvraagformulier. De totaalscore bepaalt uiteindelijk de rangorde binnen alle aanvragen. Op basis van die rangorde wordt het jaarlijkse subsidiebedrag verdeeld. Aanvragen krijgen vóór 1 juli bericht of hun initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van Rijnland. Het aanvraagformulier voor de subsidieaanvragen voor 2022 wordt later dit jaar gepubliceerd.