Groenblauw buurt-idee

Steeds meer mensen weten ons te vinden met ideeën hoe zij de woonomgeving meer waterbewust en toekomstbestendig kunnen maken. En initiatieven op dit vlak willen wij graag verder helpen. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat nu met de tijdelijke subsidieregeling "Groenblauw Buurtidee" de initiatieven ondersteunen van actieve inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier, groener en duurzamer willen maken.

Maatschappelijke opgaven

Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van watermanagement, dat weten de waterschappen als geen ander. Zij kunnen de effecten van een stijgende zeespiegel, extreme regen en droogte niet meer alleen aan. Het antwoord ligt in een andere manier van werken, en ook in de onderlinge samenwerking. Overheden, bedrijven, wetenschappers en inwoners dragen allemaal bij aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, waterbewustwording en energietransitie.

Schoolpleinen, drijvende tuinen en meer

In het beheergebied van Rijnland zijn al diverse groenblauwe initiatieven gerealiseerd, zoals de aanleg van groenblauwe schoolpleinen, parken en tuinen. Dit gebeurt met financiële steun of materiële inzet van het hoogheemraadschap. En goed voorbeeld doet goed volgen! Bekijk de voorbeelden.

Aanvraagprocedure

Heb jij een goed idee voor de buurt? Dan kun je vanaf nu jouw aanvraag indienen bij Rijnland. Hiervoor maak je gebruik van het aanvraagformulier (zie hieronder). Op 1 april 2023 sluit de aanvraagperiode. Dan zullen wij alle aanvragen beoordelen.