Natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Leven er veel planten en dieren in het water, dan is dat goed voor de kwaliteit van het water. Een natuurvriendelijke oever geeft planten en dieren alle ruimte. Daarom wil Rijnland de aanleg van deze oevers aanmoedigen met een subsidieregeling.

De subsidie is voor iedereen die in het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Het gaat dan om het veranderen van een bestaande steile oever in een geleidelijke overgang van land naar water.

Subsidiecheck: bepaal of u in aanmerking kunt komen voor een subsidie

Doet u de subsidiecheck, dan weet u in aanmerking kunt komen voor een subsidie. U leest hier ook meer over op de pagina: Waarvoor wel en geen subsidie.

De subsidie is maximaal 75 euro per meter en maximaal 50.000 euro per project

De subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers is maximaal 75 euro voor elke oeverlengte van 1 meter. De bijdrage per aanvrager of project is maximaal 50.000 euro per jaar.

  • particulieren: subsidie = maximaal 100 % van 75 euro.
  • natuur beherende organisaties: subsidie = maximaal 75% van 75 euro.
  • overheden: subsidie = maximaal 50% van 75 euro.

Subsidie aanvragen voor 1 mei

Het aanvraagformulier kunt u op deze pagina downloaden. Uw subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Een volledig en overzichtelijk ontwerp van de natuurvriendelijke oever
  • Een beschrijving van de werkzaamheden
  • Een gespecificeerde kostenberekening (opgesteld door derden)
  • Offertes uitgebracht door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de kamer van Koophandel
  • Tekeningen

Stuur de ondertekende subsidieaanvraag met alle bijlagen naar:

  • nvosubsidie@rijnland.net
  • Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Stuur uw subsidieaanvraag voor 1 mei naar ons toe. Na deze datum beoordelen we alle binnengekomen aanvragen. U krijgt dan binnen acht weken bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Alle subsidieverordeningen van Rijnland vindt u op onze pagina Regelgeving. Zoek op: subsidie.

Contact

Afdeling Vergunningverlening en handhaving

Telefoonnummer
071 3063494