Zo maak je een natuurvriendelijke oever

Hoe ziet een natuurvriendelijke oever eruit en wat zijn geschikte oeverplanten?

Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Die krijg je door het landinwaarts afgraven van een talud. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo'n oever een belangrijke plek. Daarom kun je de natuurvriendelijke oever niet achter een dichte beschoeiing aanleggen.

Natuurvriendelijke oever maken

Als je de natuurvriendelijke oever op deze manier aanlegt kun je in aanmerking komen voor een subsidie:

  1. Er komt een geleidelijke overgang van water naar land. De geleidelijke overgang krijg je door het landinwaarts afgraven van een talud. Bedenk dat dit betekent dat je land kwijtraakt. De helling is maximaal 1 op 3, maar bij voorkeur flauwer. 
  2. Het flauwe talud begint minimaal op 50 cm onder het waterpeil, zo mogelijk dieper.
  3. Het flauwe talud loopt door tot ten minste 10 cm boven de waterlijn.
  4. Het flauwe talud onder water is ten minste 1,50 meter breed.

Zoeterwoude (1)

Vooroeververdediging erbij maken

Wil je de natuurvriendelijke oever beschermen tegen schade door golven en stroming van water? Dan kan dat met een vooroeververdediging. Maak je de natuurvriendelijke oever met vooroeververdediging op deze manier, dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie voor je natuurvriendelijke oever. Let wel op: wij geven geen subsidie voor het maken van de vooroeververdediging. Die moet je dus helemaal zelf betalen.

  1. Er komt een geleidelijke overgang van water naar land. De geleidelijke overgang krijg je door het landinwaarts afgraven van een talud. Bedenk dat dit betekent dat je land kwijtraakt. De helling is maximaal 1 op 3, maar bij voorkeur flauwer. 
  2. Het flauwe talud begint minimaal op 1 meter onder het waterpeil.
  3. Het flauwe talud loopt door tot ten minste 10 cm boven de waterlijn.
  4. Het flauwe talud onder water is ten minste 3 meter breed
  5. In de vooroeververdediging is er per 50 strekkende meter minstens één opening van minimaal 1 meter breed en 30 cm hoog.
  6. De oever achter de vooroeververdediging blijft altijd watervoerend.

Het is belangrijk dat de natuurvriendelijke oever onderdeel is van de watergang. Je kunt een natuurvriendelijke oever daarom niet achter een dichte beschoeiing aanleggen.

Geleidelijke overgang van water naar land

natuurvriendelijke oever schema.png

De geleidelijke overgang van water naar land geeft planten en dieren meer ruimte. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien oeverplanten en onderwaterplanten. Voor veel planten is de overgang van land naar water belangrijk. Dit is de plas-dras zone. Ook voor dieren die in het water en op het land leven is de natuurvriendelijke oever belangrijk. Denk aan vissen, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren.

De oever geeft dieren ook de mogelijkheid om zich te verplaatsen tussen het water en de oever. Een natuurvriendelijke oever geeft dieren en planten alle ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd leven. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit. 

Geschikte oeverplanten

Deze oeverplanten kun je aanplanten. Het zijn algemene soorten die goed groeien in een natuurvriendelijke oever. Er zijn ook een aantal soorten planten die we afraden om aan te planten.

* deze soorten kunnen gaan woekeren en sterk uitzaaien. Als je dit niet wilt, dan kun je deze soort beter niet gebruiken.
Geschikte oeverplanten Ongeschikte oeverplanten
kalmoes dotterbloem
grote waterweegbree moeraszegge
gewone engelwortel scherpe zegge
zwanenbloem ruige zegge
oeverzegge hoge cyperzegge
liesgras boszegge
gele lis rietzwenkgras
wolfspoort grote wederik
grote kattenstaart bosbies
rietgras
riet
grote egelskop
kleine lisdodde
grote lisdodde
echte valeriaan
beekpunge
watermunt *
knikkend tandzaad *
veerdelig tandzaad *