Zo maakt u een natuurvriendelijke oever

Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Die krijgt u door het landinwaarts afgraven van een talud. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo'n oever een belangrijke plek. Daarom kunt u de natuurvriendelijke oever niet achter een dichte beschoeiing aanleggen.

Zo maakt u een natuurvriendelijke oever

Als u de natuurvriendelijke oever op deze manier aanlegt kunt u in aanmerking komen voor een subsidie:

 • Er komt een geleidelijke overgang van water naar land. De geleidelijke overgang krijgt u door het landinwaarts afgraven van een talud. Bedenk dat dit betekent dat u land kwijtraakt. De helling is maximaal 1 op 3, maar bij voorkeur flauwer. 
 • Het flauwe talud begint minimaal op 50 cm onder het waterpeil, zo mogelijk dieper.
 • Het flauwe talud loopt door tot ten minste 10 cm boven de waterlijn.
 • Het flauwe talud onder water is ten minste 1,50 meter breed.

natuurvriendelijke oever schema.png

Zo maakt u een natuurvriendelijke oever met vooroeververdediging.

Wilt u de natuurvriendelijke oever beschermen tegen schade door golven en stroming van water? Dan kunt u een vooroeververdediging aanleggen. Doet u dat op deze manier, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie: 

Let op: wij geven geen subsidie voor het aanleggen van de vooroeververdediging.

 • Er komt een geleidelijke overgang van water naar land. De geleidelijke overgang krijgt u door het landinwaarts afgraven van een talud. Bedenk dat dit betekent dat u land kwijtraakt. De helling is maximaal 1 op 3, maar bij voorkeur flauwer. 
 • Het flauwe talud begint minimaal op 1 meter onder het waterpeil.
 • Het flauwe talud loopt door tot ten minste 10 cm boven de waterlijn.
 • Het flauwe talud onder water is ten minste 3 meter breed
 • In de vooroeververdediging is er per 50 strekkende meter minstens één opening van minimaal 1 meter breed en 30 cm hoog.
 • De oever achter de vooroeververdediging blijft altijd watervoerend.

Het is belangrijk dat de natuurvriendelijke oever onderdeel is van de watergang. U kunt een natuurvriendelijke oever daarom niet achter een dichte beschoeiing aanleggen.

De geleidelijke overgang van water naar land geeft planten en dieren meer ruimte

Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien oeverplanten en onderwaterplanten. Voor veel planten is de overgang van land naar water belangrijk. Dit is de plas-dras zone. Ook voor dieren die in het water en op het land leven is de natuurvriendelijke oever belangrijk. Denk aan vissen, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren. De oever geeft dieren ook de mogelijkheid om zich te verplaatsen tussen het water en de oever. Een natuurvriendelijke oever geeft dieren en planten alle ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd leven. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit. 

Oeverplanten die wel en niet geschikt zijn voor een natuurvriendelijke oever

Deze oeverplanten kunt u aanplanten. Het zijn algemene soorten die goed groeien in een natuurvriendelijke oever:

 • kalmoes
 • grote waterweegbree
 • gewone engelwortel
 • zwanenbloem
 • oeverzegge
 • liesgras
 • gele lis
 • wolfspoort
 • grote kattenstaart
 • rietgras
 • riet
 • grote egelskop
 • kleine lisdodde
 • grote lisdodde
 • echte valeriaan
 • beekpunge
 • watermunt *)
 • knikkend tandzaad *)
 • veerdelig tandzaad *)

*) deze soorten kunnen gaan woekeren en sterk uitzaaien. Als u dit niet wilt, dan kunt u deze soort beter niet gebruiken.

We raden af om deze oeverplanten aan te planten:

 • dotterbloem
 • moeraszegge
 • scherpe zegge
 • ruige zegge
 • hoge cyperzegge
 • boszegge
 • rietzwenkgras
 • grote wederik
 • bosbies