Jaaropgave grondwateronttrekking

Jaaropgave grondwateronttrekking

Bij een grondwateronttrekking meet u elk kwartaal hoeveel grondwater u onttrekt. Geef deze hoeveelheden ieder jaar voor 31 januari door aan Rijnland. Gebruik hiervoor dit formulier. Als een onttrekking stopt, geeft de hoeveelheden dan binnen een maand aan ons door.

Opgave grondwateronttrekking en infiltratie voor het kalenderjaar*

A. Gegevens locatie

Het registratienummer is het kenmerk van de vergunning of de acceptatiebrief of email van de melding.

Wordt er nog grondwater onttrokken?*

* pompen en filters verwijderd, bronnen afgedicht

B. De hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerd grondwater*

(werkelijke hoeveelheden in m3. Is er geen water onttrokken of geïnfiltreerd, vul dan 0 in.)

* Met geïnfiltreerd water bedoelen we:

- water dat u met een infiltratiebron in de bodem brengt, om het later opnieuw te gebruiken.

- een retourbemaling.

C. Meetinstrumenten

D. Lozing van onttrokken grondwater

Het onttrokken grondwater is in het kalenderjaar geheel of voor een deel:

Als u een e-mail adres invult, dan mailen wij u het ingevulde formulier.

Let op: De provincie kan de ingevulde gegevens gebruiken voor het vaststellen van grondwaterheffing. Als u bij de provincie apart aangifte moet doen, dan neemt de provincie contact op met u. Rijnland gebruikt de gegevens voor het vaststellen van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming tot het gebruiken en bewaren van de door u ingevulde gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw melding. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Mogen wij u benaderen voor onderzoek, bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek?