afvalwaterzuivering

Afvalwater

In de 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) verwerkt Rijnland afvalwater van inwoners en bedrijven. Het schone water komt weer terug in het watersysteem.

Bij de waterzuivering is innovatie (uitvindingen, nieuwe technologie) belangrijk. Bijvoorbeeld: nieuwe zuiveringstechnologie in AWTG Valkenburg, energie uit afvalwater in AWZI Nieuwveen, slibvergisting in AWZI Haarlem Waarderpolder.

Slibsilo AWZI Lisse

Door het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Lisse in 2022 een slibsilo geplaatst. De huidige slibverlading is aan vervanging toe en er zijn klachten vanuit de omgeving over geuroverlast. Mede daarom is ervoor gekozen de huidige slibverlading te vervangen door een slibsilo, die vrijwel geurloos verladen mogelijk maakt.
  • Lisse
  • Afvalwater

AWZI Leiden-Noord

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Noord heeft Rijnland een extra stap aan het zuiveringsproces toegevoegd om meer medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Medicijnresten in oppervlaktewater zijn een groeiend probleem. Jaarlijks komt er ten minste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Rijnland heeft de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren door onder andere het realiseren van een aanvullende zuiveringstap op de bestaande AWZI. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep is onlangs de eerste fullscale PACAS installatie in gebruik genomen.
  • Leiden
  • Afvalwater