Waterketen

Rijnland zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiermee dragen we bij aan een goede volksgezondheid, een goede waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

De locaties waar Rijnland afvalwater zuivert, worden AWZI’s genoemd (afvalwaterzuiveringsinstallaties). Het hele proces noemen we de waterketen. Rijnland zuivert het afvalwater volgens de normen en zo efficiënt en duurzaam mogelijk. We gebruiken zo min mogelijk energie en grondstoffen en winnen groene energie uit het afvalwater. Ook brengen we onze emissies terug en onderzoeken we circulair bouwen. Hierbij werken we samen met gemeentes, drinkwater- en andere bedrijven.

Samenwerking in de waterketen

Samen met gemeentes zorgen we voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Dit noemen we de waterketen.

Hoe werkt een afvalwaterzuivering?

In de 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) in ons gebied maken we van afvalwater weer schoon water. We laten graag zien hoe dat werkt.