afvalwaterzuivering

Afvalwater

In de 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) verwerkt Rijnland afvalwater van inwoners en bedrijven. Het schone water komt weer terug in het watersysteem.

Bij de waterzuivering is innovatie (uitvindingen, nieuwe technologie) belangrijk. Bijvoorbeeld: nieuwe zuiveringstechnologie in AWTG Valkenburg, energie uit afvalwater in AWZI Nieuwveen, slibvergisting in AWZI Haarlem Waarderpolder.