Effluentkwaliteit

Hoe schoon moet gezuiverd water eigenlijk zijn?

Afvalwater dat via het riool naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) wordt gepompt, noemen we bij binnenkomst influent. Het gezuiverde water dat na het schoonmaken de AWZI verlaat, noemen we effluent. Dat water moet natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen.

Normen en nauwkeurigheid

Rijnland meet de kwaliteit van het gezuiverde water, bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof of fosfor. De normen, dus hoeveel er van dat soort stoffen in het gezuiverde water mag zitten, zijn vastgelegd in besluiten. Daar moeten onze AWZI's aan voldoen. Omdat er steeds meer bekend wordt over de verschillende afvalstoffen en de effecten op mensen, dieren en de omgeving, moeten we steeds nauwkeuriger meten. En het zuiveringsproces steeds verder verbeteren.

Afspraken en vernieuwen

Samen met andere waterschappen maken we iedere vijf jaar (of eerder als dat nodig is) afspraken over de normen. Over de effluentkwaliteit. Dat gebeurt weer in 2027. Nog niet alle Rijnlandse AWZI’s voldoen aan de normen voor effluent. We zorgen ervoor dat dit in 2028 wel overal zo is. Om dat te bereiken gebruiken we de nieuwste ontwikkelingen en technieken, zoals slimme software. De AWZI’s digitaliseren steeds verder, waarbij we scherp letten op digitale bescherming en veiligheid.

Probleem van medicijnresten

Ook medicijnresten komen in ons afvalwater terecht. Ze vormen een bedreiging voor mens en milieu. Wat kunnen we daaraan doen? Er bestaan nog geen (landelijke) normen voor het verwijderen van medicijnresten. Binnen Rijnland wachten we niet op die normen.

Op de AWZI in Leiden-Noord hebben we in 2021 een extra zuiveringsstap toegevoegd. Een stap die medicijnresten verwijdert door het gebruik van actieve poederkool. Op basis van de resultaten zullen we beslissen wat we op andere AWZI’s gaan doen. Daarnaast zijn we in gesprek met de medische wereld. We bekijken wat we sámen kunnen doen om het medicijngebruik te verminderen en de hoeveelheid medicijnresten in het riool te verminderen.