Afvalwaterzuivering Zwanenburg

De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan een uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Zwanenburg om het afvalwater in de regio rond Haarlem en Haarlemmermeer ook in de toekomst goed te kunnen verwerken.

Afvalwaterzuivering Zwanenburg is een duurzaam project van Rijnland. De afvalwaterzuiveringen van Heemstede (AWZI Heemstede) en Haarlem-Schalkwijk (AWZI Schalkwijk) worden op termijn gesloten. Beide zuiveringen worden vervangen door nieuwe Afvalwater transport gemalen (AWTG's). Met persleidingen (AWTL's) wordt het afvalwater naar de AWZI Zwanenburg getransporteerd.

Om het afvalwater te kunnen verwerken, dient deze zuivering eerst te worden gerenoveerd en uitgebreid. Dit proces zal een aantal jaren in beslag nemen. De AWZI Zwanenburg verwerkt dan al het afvalwater uit dit cluster. Het nieuwe systeem zuivert het afvalwater van ruim 305.000 inwoners en verwerkt zo'n 10.500 kubieke meter afvalwater per uur.

Eisen van nu

De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is de praktische Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Deze werkwijze heeft Rijnland omarmd en vormt daarmee een voorbeeld voor de rest van de sector. In 2018 heeft Rijnland Adviesbureau Arcadis om hulp gevraagd. Arcadis heeft een duurzaam afvalwatersysteem ontworpen. Dit houdt in: de nieuwbouw van twee afvalwater transport gemalen, twee persleidingen vanuit Haarlem-Schalkwijk, de uitbreiding en renovatie van AWZI Zwanenburg en een slibtransportleiding van AWZI Zwanenburg naar AWZI Haarlem-Waarderpolder.

IM en 3D ontwerp

Het ontwerp van de nieuwbouw van de gemalen Heemstede en Haarlem-Schalkwijk en de renovatie en uitbreiding van de AWZI Zwanenburg gebeurt in 3D. Dit maakt de samenwerking en communicatie tussen de verschillende stakeholders makkelijker. Alle kennis en informatie die is opgedaan tijdens het project blijft beschikbaar in het BIM- en 3D-model tijdens het gebruik van de installatie. Hierdoor kan het Hoogheemraadschap efficienter het beheer en onderhoud uitvoeren. 

Benieuwd naar het 3D ontwerp?

Op de website van Arcadis kunt u een kijkje nemen in de nieuwe ontwikkelingen rond afvalwaterzuivering Zwanenburg. 

www.arcadis.com

Planning

Begin 2016 is er gewerkt aan de afronding van het ontwerp, de vergunningprocedures en aanbesteding. In 2018 is Adviesbureau Arcadis ingeschakeld voor een duurzame aanpak van de renovatie van de afvalwaterzuivering Zwanenburg. Momenteel wordt hard gewerkt om het ontwerp rond te krijgen. Begin 2020 worden de vergunningen aangevraagd en in Q3 volgend jaar is de aanbestedingsprocedure gepland. Het project wordt opgedeeld in drie percelen: de zuivering, de gemalen en het leidingwerk. Naar verwachting start de uitvoering in 2021.

Afvalwatersysteem Heemsteden Haarlem-Schalkwijk.png

Meer informatie

Voor vragen, calamiteiten en meldingen over het project kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of via de mail KlantContactTeam@rijnland.net