MZM polder

Dijken Munniken- Zijllaan en Meijepolder in Leiderdorp

De dijken moeten veilig zijn, zodat je ook in de toekomst droge voeten houdt. Het hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar wij te maken hebben met bodemdaling. De dijk langs de Dwarswatering in de Munniken- Zijllaan en Meijepolder (MZM-polder) in Leiderdorp is onderzocht en wordt versterkt tussen de Oude Spoorbaan en de Grotiuslaan.

Wat gaan we doen?

De dijk wordt over een lengte van ongeveer 1 km opgehoogd en versterkt. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de kruising met de Oude Spoorbaan en de Grotiuslaan. Hierbij werkt Rijnland samen met de gemeente Leiderdorp. Behalve de dijk wordt ook het wandel- en fietspad dat op de kruin van de dijk ligt vernieuwd. Door samen met de gemeente werk-met-werk te combineren besparen we kosten en blijft de overlast voor omwonenden, wandelaars en fietsers beperkt.

Lig­ging

De dijk ligt langs de Dwarswatering in de Munniken- Zijllaan en Meijepolder (MZM-polder) in de gemeente Leiderdorp. De dijk beschermd de woonwijken in het poldergebied. De polder maakte lange tijd deel uit van een groot landelijk gebied tussen Leiden en Braassemermeer. Vanaf de jaren zeventig is er begonnen met woningbouw in het zuidelijke deel van de polder. Met de bouw van de wijk Driegatenbrug in 2007 verdween het laatste landelijke deel van de polder.

kaartje Munniken- Zijllaan en Meijepolder (MZM-polder) in Leiderdorp

Werk­zaam­he­den

De uitvoerende werkzaamheden bestaan uit het ophogen en verstevigen van de dijk met klei. Naast de dijkophoging wordt het wandel- en fietspad vernieuwd. Het pad komt weer op de dijk te liggen. Rijnland heeft na overleg met de gemeente het ontwerp aangepast.

Plan­ning

De werkzaamheden zijn half mei van start gegaan en duren tot oktober 2023.