Nieuwbouw

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil op het huidige terrein in de Haarlem Waarderpolder (HWP) een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) bouwen. De huidige zuiveringsinstallatie is sinds de bouw in de jaren zestig al twee keer uitgebreid en heeft het maximum van haar capaciteit bereikt.

De zuiveringsinstallatie verwerkt nu het afvalwater van de inwoners van Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. In lijn met de groei van het aantal inwoners binnen de gemeente Haarlem en omliggende gemeenten zal de nieuwe installatie het afvalwater van aanzienlijk meer huishoudens gaan verwerken. Daarbij zal de nieuwe AWZI ook zuiveringsslib van andere Rijnlandse zuiveringsinstallaties gaan verwerken. De centrale slibvergisting betekent extra belasting en dus extra benodigde capaciteit.

De AWZI HWP ligt op het bedrijventerrein Waarderpolder in het noordoosten van Haarlem. Het totale terrein is circa 9 hectare. De huidige installatie beslaat 5,5 hectare en er is circa 3,5 hectare beschikbaar voor nieuwbouw.

Verbeteren zuiveringsresultaten en verhogen duurzaamheid

Nu de afvalwaterzuiveringsinstallatie verouderd is en belangrijke onderdelen moeten worden vervangen, grijpt Rijnland de kans om de zuiveringsresultaten te verbeteren en in te zetten op duurzame energie. Dus komt er een volledig nieuwe lijn voor het zuiveren van het afvalwater. De sliblijn krijgt een revisie ter voorbereiding van het centraal vergisten van bijna al het slib van de overige zuiveringsinstallaties van Rijnland.

Met de nieuwbouw speelt Rijnland in op ontwikkelingen rond klimaat, circulaire economie en biodiversiteit Daarmee is de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie een voorbeeld voor de toekomst van de waterschappen.

Planning

De nieuwbouw wordt op dit moment zorgvuldig voorbereid, naar verwachting zal de nieuwe zuiveringsinstallatie in 2027 in gebruik genomen worden. De nieuwbouw wordt naast de bestaande zuiveringsinstallatie gebouwd. Zo kan Rijnland gewoon blijven zuiveren in afwachting van de ingebruikname van de nieuwe installatie.