Renovatie

Werkzaamheden bij AWZI Haarlem Waarderpolder.

Deze periode en de komende jaren werkt Rijnland aan de renovatie van de tweede slibvergistingstoren (jaar 2022) en een duurzame, nieuwe zuivering (tot 2029).

Werkzaamheden

Om voorbereid te zijn op de toekomst werkt Rijnland de komende jaren (tot 2029) toe naar een nieuwe zuivering in Haarlem Waarderpolder. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio.

Torens AWZI Haarlem Waarderpolder

Met de nieuwe zuivering kunnen wij meer afvalwater verwerken naar nóg schoner water en kunnen wij meer slib, het restproduct van afvalwater, omzetten naar biogas. Hierbij hebben wij oog voor een duurzame installatie, het opwekken van energie en het beperken van de uitstoot. In 2050 willen we bij Rijnland 100% circulair zijn. Zo werken wij samen met én voor onze omgeving aan schoon water voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur.

Werk of woon jij in de omgeving van de zuivering? Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen en planuitwerkingen. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij ook de omgeving hierbij betrekken.