Renovatie

Werkzaamheden bij AWZI Haarlem Waarderpolder.

Deze periode en de komende jaren werkt Rijnland aan de renovatie van de tweede slibvergistingstoren (jaar 2022) en een duurzame, nieuwe zuivering (tot 2029).

Werkzaamheden 2022

In de periode januari 2022 t/m december 2022 vinden er werkzaamheden plaats op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder. Een aantal onderdelen zijn aan vervanging toe. Om deze onderdelen te vervangen en het slibverwerkingsproces nog beter te laten verlopen, wordt één van de drie slibvergistingstorens gerenoveerd. Ook worden de twee voorindikkers gerenoveerd en wordt er een nieuwe leiding aangelegd. Gedurende de werkzaamheden blijft het slibverwerkingsproces in werking via de andere twee slibvergistingstorens.

Werk of woon jij in de omgeving van de zuivering? De werkzaamheden zijn niet direct zichtbaar vanaf de openbare weg. Wel zal je vaker bouwverkeer zien rijden van en naar de zuivering in de periode van januari 2022 tot december 2022.

Torens AWZI Haarlem Waarderpolder

Werkzaamheden vanaf 2023 en verder

Om voorbereid te zijn op de toekomst werkt Rijnland de komende jaren (tot 2029) toe naar een nieuwe zuivering in Haarlem Waarderpolder. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio.

Met de nieuwe zuivering kunnen wij meer afvalwater verwerken naar nóg schoner water en kunnen wij meer slib, het restproduct van afvalwater, omzetten naar biogas. Hierbij hebben wij oog voor een duurzame installatie, het opwekken van energie en het beperken van de uitstoot. In 2050 willen we bij Rijnland 100% circulair zijn. Zo werken wij samen met én voor onze omgeving aan schoon water voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur.

Werk of woon jij in de omgeving van de zuivering? Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen en planuitwerkingen. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij ook de omgeving hierbij betrekken.