Maredijk

Maredijk

Polder Maredijk, gelegen in gemeente Leiden, heeft een oppervlakte van 2,15 ha. De polder wordt gekenmerkt door diverse flats en woonhuizen. In het midden van de polder ligt een natuureilandje met daaromheen de poldersloot. Er staat het combigemaal Schuttersveld. De polder heeft één peilvak RL-011.

Orientatiekaart

d5bb63cb-492d-43f0-84d0-82af0755c385.jpg

Peilwijziging en maatregelen binnen de polder Maredijk:

Nadat het peilbesluit en het projectplan definitief zijn vastgesteld, worden er een aantal zaken anders binnen de polder. Dit zijn de veranderingen:

Dynamisch peil

Er wordt een dynamisch waterpeil ingevoerd met het ontwerp-peilbesluit die nu ter inzage ligt. Dit betekent dat Rijnland het waterpeil binnen een bandbreedte van 10 cm zelf kan sturen, waardoor Rijnland beter kan inspelen op weersomstandigheden en de functie van het gebied. Bij hevige regenval kan het peil lager worden ingesteld waardoor er meer regen opgevangen kan worden in de sloot en er minder wateroverlast is.

Inlaat wordt opgeknapt

De huidige inlaat volstaat niet meer aan de eisen van Rijnland en wordt binnen dit watergebiedsplan opgeknapt.

Gemaal wordt opgeknapt

Het gemaal wordt binnen een aantal jaren opgeknapt. Deze wordt bovendien aangesloten op het netwerk van Rijnland, waardoor de peilbeheerder beter kan reageren op extreme weersomstandigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over watergebiedsplan Leidse polders kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net