Kolksluis

De Kolksluis

De Kolksluis in Spaarndam is de oudste nog werkende sluis in Europa.

Het hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Beens Groep hebben tussen half september 2021 en eind juli 2022 de kademuren en de binnendeuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.

Nieuwe kademuren noodzakelijk

De laatste grote renovatie vond plaats in 1927. De toen geplaatste kademuren met houten kwelschermen en houten funderingspalen waren aan het einde van hun levensduur. Er ontstonden verzakkingen en zogenaamde spoelgaten. De nieuwe kademuren voldoen aan de huidige veiligheidseisen en kunnen weer tientallen jaren mee.

Inspectie sluishoofd

Bureau Hylkema Erfgoed inspecteert, in opdracht van Rijnland, half mei 2023 de sluishoofden. Na het onderzoek schrijft het bureau een hersteladvies. Op basis daarvan wordt bepaald welke werkzaamheden aan de sluishoofden worden uitgevoerd en op welke termijn.

screenshot-video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

In de BouwApp vindt u meer informatie over de uitvoering onder de projectnaam ‘Kademuren Kolksluis Spaarndam’

Nieuwe lindebomen

De oude kastanjebomen moesten gekapt worden om de karakteristieke vorm van de sluis te behouden. In samenspraak met bewoners en bomenbelangenverenigingen en op advies van een bomenexpert komen er in november 2022 zeven lindebomen voor in de plaats. De combinatie van krimlindes en winterlindes worden geplant in vergrote boomvakken met vaste beplanting. De keuze voor deze bomen biedt veel voordelen:

  • De bomen passen in het historische beeld, tot 1927 stonden er lindebomen langs de kade.
  • Er zijn geen bomenziekten bekend bij deze bomen.
  • De kroon biedt schaduw en de lindebloesem ruikt heerlijk.
  • De bomen hebben een grote ecologische waarde voor insecten.
  • De schuine takken van de lindebomen zijn minder in trek bij duiven.

Tijdcapsule verbindt verleden en toekomst Kolksluis

Bij de Balkbrug, onder de Oostkolk, ligt een tijdcapsule gevuld met een schat aan verhalen en voorwerpen. De verzameling geeft, met dank aan de Historische Werkgroep Spaarndam, Stichting Kolksluis, leerlingen van de basisscholen en bewoners een mooi beeld van het Spaarndam van vroeger en nu. Als de kademuren over zo’n honderd jaar weer aan een flinke opknapbeurt toe zijn, vinden toekomstige generaties waterbouwers en omwonenden een schat aan historie.

kinderen plaatsen de tijdcapsule

Schadeloket

Bent u van mening dat u schade lijdt of heeft geleden en dat Rijnland hiervoor aansprakelijk is? In sommige gevallen kunt u dan bij ons een schadeclaim indienen.
bouwterrein

Historie Kolksluis

Vermoedelijk werd de Kolksluis, of "de" schutsluis te Spaarndam, in 1285 of de jaren erna gebouwd als schutsluis voor de scheepvaart.
oude foto kolksluis