Kolksluis

De Kolksluis

De Kolksluis in Spaarndam is de oudste nog werkende sluis in Europa.

Het hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Beens Groep vervangen tussen half september 2021 en eind juli 2022 de kademuren en de sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.

Nieuwe kademuren noodzakelijk

De laatste grote renovatie vond plaats in 1927. De toen geplaatste kademuren met houten kwelschermen en houten funderingspalen zijn inmiddels aan het einde van hun levensduur. Kwel komt van het werkwoord kwellen, het doorsijpelen van water. Kwelschermen voorkomen het doorsijpelen van water door de kademuren. De verouderde schermen van de Kolksluis vertonen flinke kieren tussen de houten planken. Daartussen spoelde het water grond weg. Zo ontstaan er verzakkingen en zogenaamde spoelgaten. Duikinspecties toonden bovendien aan dat de houten funderingspalen van de kademuren verzwakt zijn. Hierdoor neemt de draagkracht van de kademuren af. Daarom hebben we in november en december 2020 een noodmaatregel uitgevoerd en de kolk met zand gevuld.

Nieuwe lindebomen

Begin 2021 heeft Rijnland met diverse belanghebbenden een bomenplan voor de Oostkolk ontwikkeld. Onafhankelijk bomenexpert Huib Sneep stond Rijnland bij. Dankzij de vruchtbare gesprekken met de bomenbelangenverenigingen, bewoners, Dorpsraad, gemeente Haarlem en collega’s van Rijnland ligt er nu een herplant-plan dat aansluit bij de wensen van de bewoners en bij het karakteristieke, beschermde dorpsgezicht.

Zeven lindebomen nemen straks de plaats van de huidige kastanjebomen in. Ze vormen een combinatie van krimlindes en winterlindes. De keuze voor deze bomen biedt veel voordelen:

  • De bomen passen in het historische beeld, tot 1927 stonden er lindebomen langs de kade.
  • Er zijn geen bomenziekten bekend bij deze bomen.
  • De kroon biedt schaduw en de lindebloesem ruikt heerlijk.
  • De bomen hebben een grote ecologische waarde voor insecten.
  • De schuine takken van de lindebomen zijn minder in trek bij duiven.

Actie tijdcapsule

Reist uw verhaal mee in de tijdcapsule van de nieuwe kademuren?

Planning werkzaamheden

Tussen 13 september 2021 en eind juli 2022 vervangen we de kademuren van de Kolksluis.

Kolksluis vanaf de eerste sluis

Blijf ons volgen

Actuele informatie over de uitvoering van het project vindt u in de BouwApp.

bouwapp logo

De BouwApp werkt eenvoudig en overzichtelijk op mobiele telefoon, tablet of computer. Wanneer u de BouwApp voor het eerst download in de appstore (Apple's App Store of Google Play) dan zoekt u - via kaart- of lijstweergave - het project dat u wilt volgen, in dit geval het project Kademuren Kolksluis Spaarndam. Klik op de knop “Volgen”. Vervolgens wordt u van belangrijke werkzaamheden of gebeurtenissen op de hoogte gebracht via meldingen. Wanneer u de BouwApp opnieuw opstart dan ziet u dit project bij "Favorieten". U kunt meerdere projecten volgen in de BouwApp. Voor het installeren van de BouwApp op de computer gebruikt u bovenstaande link.

Schadeloket

Bent u van mening dat u schade lijdt en dat Rijnland hiervoor aansprakelijk is? In sommige gevallen kunt u dan bij ons een schadeclaim indienen.

kolksluis

Achtergrond

De Kolksluis heeft een monumentale status en draagt in belangrijke mate bij aan de karakteristieke, historische uitstraling van Spaarndam.

kolksluis

Meer informatie over de nieuwe bomen en bestuurlijke besluiten kunt u hieronder downloaden:

Historie Kolksluis

Vermoedelijk werd de Kolksluis, of "de" schutsluis te Spaarndam, in 1285 of de jaren erna gebouwd als schutsluis voor de scheepvaart.

oude foto kolksluis

Noodmaatregel Kolksluis

Eind 2020 vulde aannemer Beens Groep in opdracht van Rijnland de Kolksluis met zand. Een noodmaatregel om de kademuren stabiel te houden tot ze vervangen worden.

sproeiboot in kolksluis

Niet meer schutten

Tot de oplevering van de nieuwe kademuren en sluisdeuren kan er in de Kolksluis niet geschut worden.