Rivierkreeften

De opmars van de rivierkreeft.

In de Nederlandse wateren leven steeds meer rivierkreeften. Oorspronkelijk kenden we maar één inheemse soort; de Europese rivierkreeft. Deze soort is verdrongen door met name Amerikaanse exemplaren. Deze uitheemse rivierkreeften voelen zich goed thuis in Nederland. Ze hebben bijna geen natuurlijk vijanden en planten zich razendsnel voort. Daardoor neemt hun aantal snel toe.

Er zijn 5 soorten rivierkreeften bestempeld als invasieve soort. In Rijnland komen met name de Rode Amerikaanse rivierkreeft en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft voor.

Graven en grazen

Rivierkreeften leven van kleine waterdiertjes en waterplanten. Zij graven hiervoor in waterbodems, oevers en dijken. Dat is vervelend en kostbaar voor waterschappen om te repareren. Ook grazen rivierkreeften de bodem kaal door waterplanten op te eten en kapot te knippen. Dit is weer nadelig voor de biodiversiteit. Hoe schadelijk de leefgewoonte van rivierkreeften is, willen we samen met andere waterschappen in kaart brengen. Op die manier kunnen we het probleem met rivierkreeften gerichter aanpakken.

De aanpak van Rijnland

Het bestrijden van de rivierkreeft is zo makkelijk nog niet. Zoals gezegd hebben de geschaarde diertjes bijna geen natuurlijke vijanden. Hoewel ze iets meer in trek lijken te komen bij meeuwen, reigers en meerkoeten, snoeken en paling. Wat kan wel en wat (nog) niet:

  • De 5 invasieve soorten (oprukkende exoten in de sloot) mogen niet worden geïmporteerd, verhandeld of uitgezet. Met andere woorden; laat ze vooral zitten en voorkom verspreiding.
  • Het vangen van rivierkreeften met fuiken of korven mag alleen door beroepsvissers gedaan worden.
  • Er is een landelijke taskforce 'Beheersingsaanpak Uitheemse Rivierkreeft’ opgericht. Dit is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de koepels Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en belangenorganisaties. Daarin werken partijen samen aan een landelijke aanpak.
  • De landelijke taskforce richt zich op wegvangen op de korte termijn en het weerbaarder maken van het lokale ecosysteem op langer termijn.
  • In het hele land vinden daarom verschillende proefprojecten plaats met het wegvangen van rivierkreeften. Zo bestuderen we de effectiviteit van deze maatregel.
  • Op langere termijn kan het versterken van de natuur in en rond het water (waterkwaliteitsmaatregelen) een mogelijke oplossing bieden. In Leiden zijn we met de gemeente met een onderzoeksproject gestart in Cronesteyn.
  • En op Schiphol werken we met de luchthaven samen aan een pilot omdat vogels worden aangetrokken door rivierkreeften, wat een probleem kan vormen voor de vliegveiligheid.

Bekijk de kaart van verspreiding van rivierkreeften op volledig scherm.

Wat kunnen inwoners doen?

Heb je zelf een rivierkreeft gezien? Maak dan een melding, met een duidelijke foto via de knop hieronder. Of gebruik de app ObsIdentify. Laat het dier verder met rust of zet het terug in het water. Het is verboden een kreeft te transporten om verdere verspreiding, in andere wateren, tegen te gaan.

Melding maken

Beluister onze podcast over rivierkreeft

Waarom geeft de Amerikaanse rivierkreeft overlast voor het water en de natuur in Nederland en in het waterschap Rijnland. Hoe pakt Rijnland het probleem aan en hoe gaat dat helpen? Hanneke en Mike spreken met onderzoekers Ivo Roessink en Fabrice Ottburg, beide van Wageningen Universiteit & Research.

- Luister via Spotify

- Luister via Apple Podcasts

Meer weten?

Kijk op de website van EIS Kenniscentrum Insecten of van het platform rivierkreeft.