• Persbericht: Met kunst en vliegwerk de boel zoet houden

    Nederland is opgeschaald naar niveau 2 en heeft officieel te maken met een watertekort. De opschaling betekent dat de verdeling van het zoetwater landelijk wordt bekeken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zit al een aantal weken in fase 2 van het eigen calamiteitenbestrijdingsplan Droogte. Er is een aanhoudende hoge watervraag in ons gebied en er is op 13 juli 2022 besloten om de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in werking te zetten. Dat betekent dat we zoetwater uit het Amsterdam Rijnkanaal naar West-Nederland pompen.