Persbericht: Afvalwater duurzaam blijven zuiveren bij Zwanenburg

De komende jaren werkt Rijnland aan de bouw van twee transportgemalen, de renovatie en uitbreiding van de afvalwaterzuivering in Zwanenburg én de aanleg van nieuwe leidingen. Zo kan Rijnland het Afvalwater Systeem in de regio verbeteren. Aannemers Vobi Infra, BAM en Mobilis hebben de gunning gekregen voor deze opdrachten. Per september 2022 starten de voorbereidende werkzaamheden.

Waarom worden er werkzaamheden uitgevoerd?

Het verbeteren van het Afvalwater Systeem is nodig om ook in de toekomst de toenemende hoeveelheid afvalwater duurzaam te blijven zuiveren. De twee zuiveringen in Haarlem-Schalkwijk en Heemstede zijn verouderd en aan het einde van hun levensduur. De meest efficiënte oplossing is om op deze terreinen nieuwe transportgemalen te bouwen en al het afvalwater uit deze regio op één centrale plek in Zwanenburg te zuiveren. Hiermee kunnen we meer afvalwater zuiveren op een duurzamere wijze.

Hoogheemraad Bas Knapp: “De uitbreiding is nodig om al het afvalwater in de regio rond Haarlem, Heemstede en Haarlemmermeer op één centrale plek duurzaam te zuiveren. Daarbij is dit ook het moment om de zuivering een grote opknapbeurt te geven. Na de uitbreiding wordt het afvalwater van 145.000 huishoudens uit deze regio gezuiverd. In de nieuwe situatie besparen we 15% energie op het zuiveringsproces. Daarmee creëren we dus een enorme verduurzamingsslag. Ik kijk ernaar uit dat de onderdelen in 2025 worden opgeleverd. Zo komen we tot één duurzame en beter werkende zuivering in de regio, daar ben ik trots op!’’

Wat houden de werkzaamheden precies in?

De uitvoering van de werkzaamheden bestaat uit drie onderdelen op verschillende locaties in de regio:

  • De bouw van twee nieuwe transportgemalen in Heemstede en Haarlem-Schalkwijk;
  • de renovatie en uitbreiding van de huidige afvalwaterzuivering in Zwanenburg;
  • een nieuwe transportleiding tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg en een nieuwe slibleiding tussen Zwanenburg en Haarlem-Waarderpolder.

De aannemers zetten voor deze werkzaamheden groot en klein materiaal in. Zo gaan de transportgemalen en de leidingen onder de grond, waarvoor gestuurde boringen en open ontgravingen nodig zijn. Ter voorbereiding op de werkzaamheden zijn onder andere bodemonderzoeken uitgevoerd.

Wat betekent dit voor de omgeving?

Het zuiveringsproces loopt tijdens de werkzaamheden en straks in de nieuwe situatie door. Dit betekent dat het afvalwater van bewoners en bedrijven in de regio Haarlem, Heemstede en Zwanenburg continu wordt verzameld en gezuiverd en geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

De bouw van de transportgemalen in Heemstede en Haarlem-Schalkwijk en renovatie en uitbreiding van de zuivering in Zwanenburg vinden plaats op het eigen terrein. De directe omgeving zal bouwverkeer van- en naar de terreinen zien rijden en horen mogelijk ook geluid bij inzet van groot materieel. De directe omgeving wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden via de aannemers en kunnen hier terecht met vragen. Voor de aanleg van de leidingen is er contact met de grondeigenaren. Het nieuwe Afvalwater Systeem wordt in 2025 opgeleverd.