Rivierkreeften tellen in park Cronesteyn

Onder toeziend oog van hoogheemraad Waldo von Faber en VV-lid Harbert van der Knaap zijn vandaag de eerste rivierkreeften geteld in park Cronesteyn in Leiden.

Eerder deze week zijn er 60 fuiken uitgezet in het park om een schatting te kunnen maken van het aantal kreeften. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden. Het doel is om uit te vinden wat de invloed is van natuurvriendelijke oevers op de kreeftenpopulatie.

De fuiken zijn op twee plekken uitgezet. Bij een plek waar over een aantal weken een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd én op een plek waar de oever ongewijzigd blijft. De verwachting is dat de nieuwe natuurvriendelijke oevers ervoor zorgen dat de rivierkreeften minder goed kunnen graven. Daarnaast wordt het gebied zo aantrekkelijker voor natuurlijke vijanden van de rivierkreeft. Door nu en in de komende jaren op de verschillende plekken te tellen, weten we of de aanpak werkt.